Geef bron- en netwerkinstellingen op die beschikbaar zijn voor -machines die vanaf deze vRealize Automation-reservering zijn ingericht.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  Alleen sjablonen die zich op het geselecteerde cluster bevinden, kunnen worden gekloond met deze reservering.

  Tijdens het inrichten worden machines in een host geplaatst die is verbonden met de lokale opslag. Als de reservering gebruikmaakt van de lokale opslag, worden alle machines die door de reservering zijn ingericht, in de host geplaatst die deze lokale opslag bevat. Als u echter de aangepaste VirtualMachine.Admin.ForceHost-eigenschap gebruikt, die een machine forceert om te worden ingericht op een andere host, mislukt de inrichting. De inrichting mislukt ook als de sjabloon aan de hand waarvan de machine is gekloond zich op de lokale opslag bevindt, en is gekoppeld aan een machine in een ander cluster. In dit geval mislukt de inrichting omdat de sjabloon niet toegankelijk is.

 3. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.
  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.
 4. Selecteer een methode om sleutelparen toe te wijzen aan computerinstanties in het vervolgkeuzemenu Sleutelpaar.
  Optie Beschrijving
  Niet opgegeven Hiermee wordt het gedrag bepaald van het sleutelpaar op het niveau van de blueprint in plaats van het niveau van de reservering.
  Automatisch gegenereerd per bedrijfsgroep Elke machine die in dezelfde bedrijfsgroep wordt ingericht, heeft hetzelfde sleutelpaar, inclusief machines die in andere reserveringen worden ingericht wanneer de machines dezelfde computerbron en bedrijfsgroep hebben. Omdat sleutelparen die op deze manier worden gegenereerd, zijn gekoppeld aan een bedrijfsgroep, worden de sleutelparen verwijderd wanneer de bedrijfsgroep wordt verwijderd.
  Automatisch gegenereerd per machine Elke machine heeft een uniek sleutelpaar. Dit is de veiligste methode omdat er geen sleutelparen worden gedeeld tussen machines onderling.
  Specifiek sleutelpaar Elke machine die wordt ingericht voor deze reservering, heeft hetzelfde sleutelpaar. Blader naar een sleutelpaar dat u voor deze reservering wilt gebruiken.
 5. Als u Specifiek sleutelpaar hebt geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Sleutelpaar, selecteert u een waarde voor het sleutelpaar in het vervolgkeuzemenu Specifiek sleutelpaar.
 6. Selecteer één of meer beveiligingsgroepen die kunnen worden toegewezen aan een machine tijdens de inrichting, in de lijst Beveiligingsgroepen .
 7. Klik op het tabblad Netwerk.
 8. Configureer een netwerkpad voor machines die worden ingericht met behulp van deze reservering.
  1. (Optioneel) Als de optie beschikbaar is, selecteert u een opslagendpoint in het vervolgkeuzemenu Endpoint.

   De optie FlexClone wordt weergegeven in de kolom endpoint als een NetApp ONTAP-endpoint bestaat en er een virtuele host is. Als er een NetApp ONTAP-endpoint is, wordt op de reserveringspagina het endpoint weergegeven dat is gekoppeld aan het opslagpad. Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in alle betreffende reserveringen.

   Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in de reserveringspagina.

  2. Selecteer een of meer netwerkadapters voor de machines die moeten worden ingericht voor deze reservering.
  3. (Optioneel) Selecteer een beschikbaar netwerkprofiel voor elke geselecteerde netwerkadapter.
  4. (Optioneel) Als de geavanceerde instellingen beschikbaar zijn, selecteert u een transportzone en een of meer laag 0 logische routers die moeten worden gebruikt bij het implementeren van een blueprint die load balancers bevat.

   Met een transportzone wordt aangegeven welke clusters de netwerkadapters omvatten. Als u een transportzone opgeeft in een reservering en in een blueprint, moeten de waarden voor de transportzone overeenkomen.

  U kunt meer dan één netwerkadapter selecteren in een reservering, maar er wordt slechts één netwerk gebruikt bij de inrichting van een machine.

resultaten

U kunt de reservering nu opslaan door te klikken op Opslaan. Of u kunt aangepaste eigenschappen toevoegen om nog nauwkeuriger te bepalen hoe reserveringsspecificaties worden weergegeven. U kunt ook waarschuwingse-mails configureren, zodat u meldingen ontvangt wanneer de hoeveelheid bronnen voor de reservering beneden een bepaald peil daalt.