In diverse implementatiescenario's heeft een onderdeel de eigenschapswaarde van een ander onderdeel nodig om te kunnen worden aangepast. U kunt eigenschappen van XaaS, machines, Software en aangepaste eigenschappen binden aan andere eigenschappen in een blueprint.

Uw softwarearchitect kan bijvoorbeeld eigenschapsdefinities wijzigen in de levenscyclusscripts van een WAR-onderdeel. Voor een WAR-onderdeel kan de installatielocatie van het Apache Tomcat-serveronderdeel vereist zijn en dus configureert uw softwarearchitect het WAR-onderdeel zodanig dat de eigenschapswaarde server_home wordt ingesteld op de eigenschapswaarde install_path van de Apache Tomcat-server. Als de architect die de blueprint samenstelt, moet u de eigenschap server_home binden aan de eigenschap install_path voor de Apache Tomcat-server, zodat het Software-onderdeel kan worden ingericht.

U stelt eigenschapsbindingen in wanneer u onderdelen in een blueprint configureert. Op de pagina Blueprint sleept u het onderdeel naar het canvas en klikt u op het tabblad Eigenschappen. Als u een eigenschap wilt binden aan een andere eigenschap in een blueprint, schakelt u het selectievakje Binden in. U kunt onderdeelnaam~eigenschapsnaam invoeren in het tekstvak voor de waarde of u kunt de pijl naar beneden gebruiken om een lijst met beschikbare bindopties te genereren. U gebruikt het tildeteken ~ als scheidingsteken tussen onderdelen en eigenschappen. Als u bijvoorbeeld de eigenschap dp_port wilt binden, kunt u in het MySQL-softwareonderdeel de waarde mysql~db_port typen. Als u een binding wilt maken met eigenschappen die tijdens het inrichten worden geconfigureerd, zoals het IP-adres van een machine of de hostnaam van een Software-onderdeel, voert u _resource~onderdeelnaam~eigenschapsnaam in. Als u bijvoorbeeld een binding wilt maken met de reserveringsnaam van een machine, kunt u _resource~vSphere_Machine_1~MachineReservationName invoeren.

Figuur 1. Een software-eigenschap binden aan het IP-adres van een machine

Bind een software-eigenschap aan het IP-adres van een machine.