Hierdoor wordt een vermelding in het Distributed Execution Manager-logboek opgenomen.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit LogMessage
Argument Type Beschrijving
Message String Bericht dat in het DEM-logboek wordt geschreven.
MessageCategory String Selecteer een categorie in het vervolgkeuzemenu (Fouten opsporen, Fout, Informatie, Tracering) of voer een aangepaste categorie in.
MessageSeverity String Selecteer een graad van ernst in het vervolgkeuzemenu. Deze wordt gekoppeld aan de lijst Ernst die is opgegeven in System.Diagnostics.TraceEventType.