vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen te leveren voor SCCM-blueprints.

Bepaalde aangepaste eigenschappen zijn vereist voor gebruik met SCCM-blueprints.

Tabel 1. Vereiste aangepaste eigenschappen voor SCCM-blueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving
Image.ISO.Location

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-image waarvan moet worden opgestart. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Image.ISO.Name

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-installatiekopie waarvan moet worden opgestart, bijvoorbeeld /ISO/Microsoft/WinPE.iso. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Image.ISO.UserName

Geeft de gebruikersnaam op voor toegang tot de CIFS-share in de indeling username@domain. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Image.ISO.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.ISO.UserName. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

SCCM.Collection.Name

Geeft de naam op van de SCCM-verzameling die de volgorde van implementatietaken voor het besturingssysteem bevat.

SCCM.Server.Name

Geeft de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de SCCM-server op waarop de verzameling zich bevindt, bijvoorbeeld lab-sccm.lab.local.

SCCM.Server.SiteCode

Geeft de sitecode van de SCCM-server op.

SCCM.Server.UserName

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot de SCCM-server.

SCCM.Server.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap SCCM.Server.UserName.

Bepaalde aangepaste eigenschappen worden het vaakst gebruikt met SCCM-blueprints.

Tabel 2. Algemene aangepaste eigenschappen voor SCCM-blueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving

SCCM.CustomVariable.Name

Geeft de waarde op van een aangepaste variabele, waarbij Name de naam is van elke aangepaste variabele die beschikbaar wordt gemaakt voor de SCCM-takenreeks nadat de ingerichte machine geregistreerd is met de SCCM-verzameling. De waarde wordt bepaald door uw keuze voor een aangepaste variabele. Als uw integratie dit vereist, kunt u SCCM.RemoveCustomVariablePrefix gebruiken om het voorvoegsel SCCM.CustomVariable. te verwijderen uit uw aangepaste variabele.

SCCM.RemoveCustomVariablePrefix

Stel dit in op true om het voorvoegsel SCCM.CustomVariable. te verwijderen uit aangepaste SCCM-variabelen die u hebt gemaakt met behulp van de aangepaste eigenschap SCCM.CustomVariable.Name.