U moet ondersteuning voor IaaS-serviceberichten configureren voor uw vRealize Orchestrator-werkstromen.

Schema voor de gebeurtenisonderwerpen voor inrichting en levenscyclus

De gebeurtenisonderwerpen voor de inrichting en levenscyclus van machines maken gebruik van hetzelfde levenscyclusschema. Alleen de triggerende statussen zijn verschillend. Bij de inrichting van machines worden berichten ontvangen op basis van inrichtingsstatus en -gebeurtenis, terwijl dit bij de levenscyclus van machines gebeurt op basis van een actieve status of gebeurtenis. Voorbeelden van inrichtingsstatussen zijn BuildingMachine en Disposing. Voorbeelden van levenscyclusstatussen zijn InstallTools en Off.

Het gebeurtenisbericht is de nettolading van de gebeurtenis. Hieronder wordt de structuur van de nettolading van de gebeurtenis weergegeven.

{
 machine : {
   id        : STRING,   /* IaaS machine ID */
   name       : STRING,   /* machine name */
   externalReference : STRING,   /* machine ID on the hypervisor */
   owner       : STRING,   /* machine owner */ 
   type       : INTEGER,   /* machine type: 0 - virtual machine; 1 - physical machine; 2 - cloud machine */ 
   properties    : Properties  /* machine properties, see notes below how to expose virtual machine properties */      
 },
 blueprintName  : STRING,   /* blueprint name */
 componentId   : STRING,   /* component id */
 componentTypeId : STRING,   /* component type id */
 endpointId   : STRING,   /* endpoint id */
 requestId    : STRING,   /* request id */
 lifecycleState : {												/* see Life Cycle State Definitions*/
   state : STRING,
   phase : STRING,
   event : STRING
 },
 virtualMachineEvent         : STRING,   /* fire an event on that machine - only processed by Manager Service as consumer */
 workflowNextState          : STRING,   /* force the workflow to a specific state - only processed by Manager Service as consumer */
 virtualMachineAddOrUpdateProperties : Properties, /* properties on the machine to add/update - only processed by Manager Service as consumer */
 virtualMachineDeleteProperties   : Properties /* properties to remove from the machine - only processed by Manager Service as consumer */
}

De vRealize Orchestrator-parameters worden op naam en type toegewezen aan de nettolading van de gebeurtenis.

Wanneer u virtualMachineEvent en workflowNextState gebruikt als uitvoerparameters, moeten de waarden die u opgeeft, overeenkomen met een staat of gebeurtenis uit de werkstroom die de gebeurtenis heeft geactiveerd en de huidige vRealize Orchestrator-werkstroom heeft gestart. Zie Levenscyclusstatussen van VMPS-hoofdwerkstroom en Levenscyclusstatus inrichting op machinetype als u de mogelijke statussen en gebeurtenissen voor de levenscyclus wilt bekijken.

Aangepaste uitbreidbaarheidseigenschappen gebruiken

De nettolading van de gebeurtenis bevat geen aangepaste eigenschappen voor virtual machines, tenzij u deze als aangepaste uitbreidbaarheidseigenschappen hebt opgegeven voor de levenscyclusstatus. U kunt deze eigenschappen toevoegen aan IaaS-endpoints, reserveringen, blueprints, aanvragen en andere objecten die met aangepaste eigenschappen werken.

Wanneer u een aangepaste eigenschap aan een object toevoegt, gebruikt u de indeling Extensibility.Lifecycle.Properties.{workflowName}.{stateName}.

Stel dat u verborgen eigenschappen plus alle eigenschappen die beginnen met "virtual" wilt opnemen voor een virtual machine met de status BuildingMachine, dan kunt u de aangepaste eigenschappen toevoegen aan de machine in de blueprint. In dit voorbeeld heeft de aangepaste eigenschap dan de naam Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.BuildingMachine met de waarden __* en Virtual*, die met een komma van elkaar worden gescheiden.

Het dubbele onderstrepingsteken (__*) bevat de verborgen eigenschappen. De waarde Virtual* bevat alle eigenschappen die beginnen met 'virtual'. Het sterretje (*) fungeert als jokerteken. Het kan ook als enige waarde worden gebruikt, maar dat resulteert in de overdracht van grote hoeveelheden gegevens.

Als u meerdere, achtereenvolgens geactiveerde werkstroomabonnementen hebt waarin aangepaste eigenschappen zijn opgenomen, moet u de juiste vermeldingen opnemen in de werkstromen om ervoor te zorgen dat bij controle van de nettolading de aangepaste eigenschappen behouden blijven.

Tabel 1. Taakvermeldingen om aangepaste eigenschappen te behouden
Status Taakvermeldingen
Toegevoegde of bijgewerkte, aangepaste eigenschappen
virtualMachineAddOrUpdateProperties = payload.virtualMachineAddOrUpdateProperties || new Properties();
Verwijderde aangepaste eigenschappen
virtualMachineDeleteProperties = payload.virtualMachineDeleteProperties || new Properties();

Een vRealize Orchestrator-werkstroom maken op basis van het levenscyclus- of inrichtingsschema

De aangepaste werkstroom moet de invoerparameter payload van het type Properties hebben. Bij de uitvoering van de werkstroom in vRealize Orchestrator wordt de nettolading van de gebeurtenis voor inrichting en levenscyclus in deze parameter geplaatst. U kunt ook afzonderlijke invoerparameters opnemen die qua naam en type overeenkomen met de velden in de nettolading van de gebeurtenis.