Als u toepassingsblueprints met Software wilt inrichten of als u over de mogelijkheid wilt beschikken om ingerichte machines verder aan te passen met de gastagent, moet u connectiviteit inschakelen tussen uw Amazon Web Services-omgeving, waarin uw machines worden ingericht, en uw vRealize Automation-omgeving, waarin de agenten pakketten downloaden en instructies ontvangen.

Wanneer u vRealize Automation gebruikt voor het inrichten van Amazon Web Services-machines met de vRealize Automation-gastagent en Software-bootstrapagent, moet u een netwerk-naar-Amazon VPC-verbinding instellen, zodat uw ingerichte machines kunnen communiceren met vRealize Automation voor het aanpassen van uw machines.

Raadpleeg de Amazon Web Services-documentatie voor meer informatie over de VPC-connectiviteitsopties voor Amazon Web Services.