Wanneer u blueprints voor een Amazon-machine maakt, kunt u uit een lijst met beschikbare images een image van een Amazon-machine selecteren.

Een image van een Amazon-machine is een sjabloon die de softwareconfiguratie bevat, inclusief een besturingssysteem. Deze worden beheerd door Amazon Web Services-accounts. vRealize Automation beheert de instantietypes die beschikbaar zijn voor het inrichten.

De image van de Amazon-machine en het instantietype moeten beschikbaar zijn in de Amazon-regio. Niet alle instantietypes zijn beschikbaar in alle regio's.

U kunt een image van een Amazon-machine selecteren die wordt aangeboden door Amazon Web Services, een gebruikersgemeenschap of de site AWS Marketplace. U kunt ook uw eigen images van Amazon-machines maken en eventueel delen. Eén image van een Amazon-machine kan worden gebruikt om één of meer instanties te starten.

De volgende overwegingen zijn van toepassing op images van Amazon-machines in de Amazon Web Services-accounts waarmee u cloudmachines gaat inrichten:
  • In elke blueprint moet een image voor een Amazon-machine zijn opgegeven.

    Een persoonlijke image van een Amazon-machine is beschikbaar voor een specifieke account en alle bijbehorende regio's. Een openbare image van een Amazon-machine is beschikbaar voor alle accounts, maar uitsluitend voor een specifieke regio voor elke account.

  • Wanneer de blueprint wordt gemaakt, wordt de opgegeven image van de Amazon-machine geselecteerd uit de regio's waarvan de gegevens zijn verzameld. Als er meerdere Amazon Web Services-accounts beschikbaar zijn, moet de bedrijfsgroepbeheerder over rechten beschikken voor persoonlijke images van Amazon-machines. Aan de hand van de regio van de image van een Amazon-machine en de locatie van de opgegeven gebruiker wordt de inrichtingsaanvraag beperkt tot reserveringen die overeenkomen met de betreffende regio en locatie.
  • Gebruik reserveringen en beleid om images van Amazon-machines te distribueren voor uw Amazon Web Services-accounts. Gebruik beleid om het inrichten vanaf een blueprint te beperken tot een bepaalde set reserveringen.
  • vRealize Automation kan geen gebruikersaccounts maken op een cloudmachine. De eerste maal dat een eigenaar van een machine verbinding maakt met een cloudmachine, moet hij of zij zich aanmelden als beheerder en zijn of haar verificatiegegevens voor vRealize Automation toevoegen of een beheerder vragen om dat te doen. Hij of zij kan zich vervolgens aanmelden met zijn of haar verificatiegegevens voor vRealize Automation.

    Als de image van de Amazon-machine telkens een nieuw wachtwoord voor de beheerder genereert als de machine wordt opgestart, wordt het wachtwoord op de pagina Machinerecord bewerken weergegeven. Als dit niet het geval is, kunt u het wachtwoord vinden in de Amazon Web Services-account. U kunt alle images voor Amazon-machines zo configureren dat het wachtwoord voor de beheerder opnieuw wordt gegenereerd als de machine wordt opgestart. U kunt ook informatie over het wachtwoord voor de beheerder doorgeven om gebruikers te ondersteunen die machines voor andere gebruikers inrichten.

  • Om externe Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI)-verzoeken op cloudmachines die zijn ingericht in Amazon Web Services-accounts toe te staan, dient u een Microsoft Windows Remote Management (WinRM)-agent in te schakelen om gegevens te verzamelen van Windows-machines die worden beheerd door vRealize Automation. Zie vRealize Automation installeren.
  • Een persoonlijke image van een Amazon-machine kan vanuit meerdere tenants worden gezien.

Zie de onderwerpen Amazon Machine Images (AMI) in de Amazon-documentatie voor meer informatie.