Gebruikers kunnen door de servicecatalogus bladeren om naar catalogusitems te zoeken die zij mogen aanvragen.

Sommige catalogusitems leiden ertoe dat een item wordt ingericht dat de gebruiker gedurende de levenscyclus kan beheren. Een ontwikkelaar van toepassingen kan bijvoorbeeld een aanvraag voor opslag als service indienen en later capaciteit toevoegen, aanvragen voor back-ups indienen en eerdere back-ups herstellen.

Voor andere catalogusitems worden geen items ingericht. Een gebruiker van een mobiele telefoon kan bijvoorbeeld een aanvraag voor extra minuten op een mobiel abonnement indienen. Door deze aanvraag wordt een werkstroom geïnitieerd waarmee minuten aan het abonnement worden toegevoegd. De gebruiker kan de voortgang van de aanvraag volgen, maar kan de minuten niet meer beheren zodra deze zijn toegevoegd.

Sommige catalogusitems zijn alleen beschikbaar in een specifieke bedrijfsgroep, andere catalogusitems worden tussen bedrijfsgroepen in dezelfde tenant gedeeld.