U kunt vooraf gedefinieerde eigenschapsgroepen toevoegen aan een onderdeel met containers in een vRealize Automation-blueprint. Wanneer machines worden ingericht met behulp van een blueprint die deze eigenschappen bevat, wordt de ingerichte machine geregistreerd als een Docker-containerhostmachine.

Containers voor vRealize Automation heeft de volgende twee eigenschapsgroepen van containerspecifieke, aangepaste eigenschappen geleverd. Wanneer u een containeronderdeel toevoegt aan een blueprint, kunt u deze eigenschapsgroepen toevoegen aan de container om ingerichte machines te registreren als containerhosts.

  • Eigenschappen voor containerhosts met certificaatverificatie
  • Eigenschappen voor containerhosts met verificatie op basis van gebruikers/wachtwoorden

Deze eigenschapsgroepen zijn zichtbaar in vRealize Automation wanneer u Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsgroepen selecteert.

Omdat eigenschapsgroepen worden gedeeld door alle tenants, kunt u, als u in een omgeving met meerdere tenants werkt, overwegen om uw eigenschappen te klonen en aan te passen. Door eigenschapsgroepen en eigenschappen in groepen een unieke naam te geven, kunt u deze bewerken om aangepaste waarden te definiëren voor gebruik in een specifieke tenant.

De meest gebruikte eigenschappen zijn Container.Auth.PublicKey en Container.Auth.PrivateKey waarbij de containerbeheerder het clientcertificaat opgeeft voor verificatie met de containerhost.

Tabel 1. Containers Aangepaste eigenschappen
Eigenschap Beschrijving
containers.ipam.driver

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het IPAM-stuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waar ze worden gebruikt. Een ondersteunde waarde kan bijvoorbeeld infoblox of calico zijn, afhankelijk van de IPAM-invoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

containers.network.driver

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het netwerkstuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waar ze worden gebruikt. De door Docker geleverde netwerkstuurprogramma's omvatten de stuurprogramma's bridge, overlay en macvlan, terwijl in de door Virtual Container Host (VCH) geleverde stuurprogramma's het stuurprogramma bridge is opgenomen. Netwerkstuurprogramma's van derden, zoals weave en calico, zijn mogelijk ook beschikbaar, afhankelijk van de netwerkinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

Container

Uitsluitend voor gebruik met containers De standaardwaarde is App.Docker en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.

Container.Auth.User

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de gebruikersnaam opgegeven om verbinding te maken met de host van Containers.

Container.Auth.Password

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het wachtwoord voor de gebruikersnaam opgegeven of het wachtwoord van de openbare of persoonlijke sleutel dat moet worden gebruikt. Versleuteling van de eigenschapswaarde wordt ondersteund.

Container.Auth.PublicKey

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de openbare sleutel opgegeven om verbinding te maken met de host van Containers.

Container.Auth.PrivateKey

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de persoonlijke sleutel opgegeven om verbinding te maken met de host van Containers. Versleuteling van de eigenschapswaarde wordt ondersteund.

Container.Connection.Protocol

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het communicatieprotocol opgegeven. De standaardwaarde is API en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.

Container.Connection.Scheme

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het communicatieschema opgegeven. De standaardwaarde is https.

Container.Connection.Port

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt de verbindingspoort voor Containers opgegeven. De standaardwaarde is 2376.

Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt opgegeven dat de eigenschap gebeurtenisbroker alle eigenschappen van Containers beschikbaar moet maken en dat deze wordt gebruikt voor het registreren van een ingerichte host. De standaardwaarde is Container* en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.

Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.Disposing

Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt opgegeven dat de eigenschap gebeurtenisbroker alle bovenstaande eigenschappen van Containers beschikbaar moet maken en dat deze wordt gebruikt voor het ongedaan maken van de registratie van een ingerichte host. De standaardwaarde is Container* en dit is een vereiste waarde. Wijzig deze eigenschap niet.