Op de pagina Gebruikerskenmerken van Beheer van directory's ziet u de gebruikerskenmerken die worden gesynchroniseerd met uw Active Directory-verbinding.

Wijzigingen die u aanbrengt en opslaat op de pagina Gebruikerskenmerken, worden toegevoegd aan de pagina Toegewezen kenmerken in de Directories Management-directory. De kenmerkwijzigingen worden bijgewerkt naar de directory bij de volgende synchronisatie naar Active Directory.

De pagina Gebruikerskenmerken geeft de standaarddirectorykenmerken weer die u kunt toewijzen aan Active Directory-kenmerken. U selecteert de kenmerken die vereist zijn en u kunt andere Active Directory-kenmerken toevoegen die u met de directory wilt synchroniseren.
Tabel 1. Active Directory-standaardkenmerken om te synchroniseren met de directory
Naam van directorykenmerk Standaardtoewijzing aan Active Directory-kenmerk
userPrincipalName userPrincipalName
distinguishedName distinguishedName
employeeId employeeID
domain canonicalName. Hiermee voegt u de Fully Qualified Domain Name van het object toe.
disabled (externe gebruiker uitgeschakeld) userAccountControl. Gemarkeerd met UF_Account_Disable.

Wanneer een account is uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet aanmelden om toegang te krijgen tot hun toepassingen en bronnen. De bronnen waarvoor gebruikers rechten hebben, zijn niet verwijderd uit het account, dus wanneer de markering uit het account is verwijderd, kunnen gebruikers zich aanmelden en toegang krijgen tot de bronnen waarvoor ze rechten hebben.

phone telephoneNumber
lastName sn
firstName givenName
email mail
Gebruikersnaam sAMAccountNaam
De pagina Gebruikerskenmerken geeft de standaarddirectorykenmerken weer die u kunt toewijzen aan Active Directory-kenmerken. U selecteert de kenmerken die vereist zijn en u kunt andere Active Directory-kenmerken toevoegen die u met de directory wilt synchroniseren.
Tabel 2. Active Directory-standaardkenmerken om te synchroniseren met de directory
Naam van directorykenmerk Standaardtoewijzing aan Active Directory-kenmerk
userPrincipalName userPrincipalName
distinguishedName distinguishedName
employeeId employeeID
domain canonicalName. Hiermee voegt u de Fully Qualified Domain Name van het object toe.
disabled (externe gebruiker uitgeschakeld) userAccountControl. Gemarkeerd met UF_Account_Disable.

Wanneer een account is uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet aanmelden om toegang te krijgen tot hun toepassingen en bronnen. De bronnen waarvoor gebruikers rechten hebben, zijn niet verwijderd uit het account, dus wanneer de markering uit het account is verwijderd, kunnen gebruikers zich aanmelden en toegang krijgen tot de bronnen waarvoor ze rechten hebben.

phone telephoneNumber
lastName sn
firstName givenName
email mail
Gebruikersnaam sAMAccountNaam