Standaard beperkt vRealize Automation activiteiten voor gelijktijdige gegevensverzameling. Als u deze limiet wijzigt, kunt u onnodige time-outs vermijden door de standaard time-outintervallen bij uitvoering te wijzigen voor de verschillende typen gegevensverzameling.

vRealize Automation verzamelt regelmatig gegevens van bekende computerbronnen voor virtualisatie via zijn proxyagenten en van cloudserviceaccounts en fysieke machines via de endpoints die deze vertegenwoordigen. Afhankelijk van het aantal computerbronnen voor virtualisatie, agenten en endpoints in uw site, kunnen bewerkingen voor gelijktijdige gegevensverzameling mogelijk veelvuldig optreden.

De uitvoeringstijd voor gegevensverzameling is afhankelijk van het aantal objecten op endpoints, inclusief virtual machines, datastores, sjablonen en computerbronnen. Eén enkele gegevensverzameling kan mogelijk veel tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Net als bij machine-inrichting wordt bij gelijktijdigheid de tijd die nodig is om de gegevensverzameling te voltooien, verhoogd.

Het aantal activiteiten voor gelijktijdige gegevensverzameling wordt standaard beperkt tot twee per agent. Activiteiten boven deze limiet worden in de wachtrij geplaatst. Dit zorgt ervoor dat elke gegevensverzameling relatief snel wordt voltooid en dat activiteiten voor gelijktijdige gegevensverzameling waarschijnlijk geen invloed hebben op IaaS-prestaties.

Afhankelijk van de bronnen en omstandigheden op uw site is het echter mogelijk dat de geconfigureerde limiet wordt verhoogd terwijl de snelle prestaties worden behouden om gelijktijdigheid bij proxygegevensverzameling ten volle te benutten. Hoewel door het verhogen van de limiet, de tijd die vereist is voor één enkele gegevensverzameling, kan worden verhoogd, wordt dit mogelijk gecompenseerd door de mogelijkheid om tegelijkertijd meer informatie van meer computerbronnen en machines te verzamelen.

Als u de geconfigureerde limiet per agent verhoogt, moet u mogelijk de standaard time-outintervallen bij uitvoering aanpassen voor de verschillende typen gegevensverzameling die een proxyagent gebruiken, zoals inventaris, prestaties, status en WMI. Als de tijd die vereist is om een van deze activiteiten uit te voeren, de geconfigureerde time-outintervallen overschrijdt, wordt de activiteit geannuleerd en opnieuw opgestart. Om het annuleren van de activiteit te voorkomen, verhoogt u een of meer van deze time-outintervallen bij uitvoering.