U kunt een vCloud Air-endpoint maken voor een OnDemand- of abonnementsservice. Optioneel kunt u proxyinstellingen koppelen aan het vCloud Director-endpoint door een proxyendpoint te koppelen.

Voor informatie over de vCloud Air-beheerconsole raadpleegt u de vCloud Air-documentatie.

Opmerking: Reserveringen die zijn gedefinieerd voor vCloud Air-endpoints en vCloud Director-endpoints bieden geen ondersteuning voor het gebruik van netwerkprofielen voor het inrichten van machines.

Voor vCloud Air-endpoints moeten de organisatienaam en de vDC-naam identiek zijn voor een vCloud Air-abonnementsinstantie.

Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint voor informatie over het koppelen van proxyinstellingen aan uw endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

 • Zorg ervoor dat u de machtiging virtuele-infrastructuurbeheerder hebt voor uw vCloud Air-abonnementsservice of OnDemand-account.
 • Als u extra beveiliging wilt configureren en verbindingen via een proxyserver wilt afdwingen, maakt u een proxyendpoint. U kunt een proxyendpoint koppelen wanneer u het vCloud Director-endpoint maakt. Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Cloud > vCloud Air.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer het standaard-vCloud Air-endpointadres in het tekstvak Adres of voer een nieuw adres is.

  Het standaard-vCloud Air-endpointadres is https://vca.vmware.com, zoals opgegeven in de algemene eigenschap Default URL for vCloud Air endpoint.

 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord op beheerdersniveau in.

  De verificatiegegevens moeten die van de beheerder van de abonnementsservice of OnDemand-account voor vCloud Air zijn.

  De indeling van de gebruikersnaam is domein\gebruikersnaam.

  Geef de verificatiegegevens op van een organisatiebeheerder die het recht geven om verbinding te maken via VMware Remote Console.

 6. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 7. (Optioneel) Klik op Associaties en maak een associatie met een bestaand Proxy-endpoint om extra beveiliging te configureren en af te dwingen dat verbindingen via een proxyserver gaan.

  U moet ten minste één Proxy-endpoint hebben om een associatie te maken.

 8. Klik op OK.

Volgende stappen

Een materiaalgroep maken.