De volgende overwegingen zijn belangrijk om te begrijpen en naar te handelen met betrekking tot NSX-load balancer-onderdelen in de doelversie van vRealize Automation.

Deze informatie geldt voor NSX for vSphere-load balancer-onderdelen die zijn geüpgraded of gemigreerd naar deze versie van vRealize Automation.

  • U kunt een load balancer opnieuw configureren. Het vereiste catalogusrecht is Opnieuw configureren (load balancer).

    Zie Een load balancer in een implementatie opnieuw configureren voor gerelateerde informatie.

  • Voor implementaties die zijn geüpgraded of gemigreerd van vRealize Automation 7.x naar deze versie van vRealize Automation is het opnieuw configureren van de load balancer beperkt tot implementaties die één load balancer bevatten.
  • De optie Load balancer opnieuw configureren wordt niet ondersteund voor implementaties die zijn geüpgraded of gemigreerd van vRealize Automation 6.2.x naar deze versie van vRealize Automation.