Geef bron- en netwerkinstellingen op voor het inrichten van machines vanaf deze vRealize Automation-reservering.

Wanneer u een Amazon-reservering maakt of een machineonderdeel configureert in de blueprint, kunt u kiezen uit de lijst met beveiligingsgroepen die beschikbaar zijn voor de opgegeven regio van de Amazon-account. Beveiligingsgroepen worden geïmporteerd tijdens de verzameling van gegevens. Een beveiligingsgroep functioneert als een firewall waarmee de toegang tot een machine wordt beheerd. Elke regio omvat ten minste een standaard beveiligingsgroep. Beheerders kunnen de Amazon Web Services Management Console gebruiken om extra beveiligingsgroepen te maken, poorten te configureren voor Microsoft Remote Desktop Protocol of SSH en een virtueel particulier netwerk in te stellen voor een Amazon VPN. Zie de documentatie bij Amazon voor informatie over het maken en gebruiken van beveiligingsgroepen in Amazon Web Services.

Voor gerelateerde informatie over beveiligingsgroepen raadpleegt u Beveiligingsgroepen voor Amazon gebruiken.

Voor gerelateerde informatie over load balancers raadpleegt u Elastische Load Balancers gebruiken voor Amazon Web Services.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  De beschikbare Amazon-regio's worden weergegeven.

 3. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.
  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.
 4. Selecteer een methode om sleutelparen toe te wijzen aan computerinstanties in het vervolgkeuzemenu Sleutelpaar.
  Optie Beschrijving
  Niet opgegeven Hiermee wordt het gedrag bepaald van het sleutelpaar op het niveau van de blueprint in plaats van het niveau van de reservering.
  Automatisch gegenereerd per bedrijfsgroep Elke machine die in dezelfde bedrijfsgroep wordt ingericht, heeft hetzelfde sleutelpaar, inclusief machines die in andere reserveringen worden ingericht wanneer de machines dezelfde computerbron en bedrijfsgroep hebben. Omdat sleutelparen die op deze manier worden gegenereerd, zijn gekoppeld aan een bedrijfsgroep, worden de sleutelparen verwijderd wanneer de bedrijfsgroep wordt verwijderd.
  Automatisch gegenereerd per machine Elke machine heeft een uniek sleutelpaar. Dit is de veiligste methode omdat er geen sleutelparen worden gedeeld tussen machines onderling.
  Specifiek sleutelpaar Elke machine die wordt ingericht voor deze reservering, heeft hetzelfde sleutelpaar. Blader naar een sleutelpaar dat u voor deze reservering wilt gebruiken.
 5. Als u Specifiek sleutelpaar hebt geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Sleutelpaar, selecteert u een waarde voor het sleutelpaar in het vervolgkeuzemenu Specifiek sleutelpaar.
 6. In een configuratie voor een virtuele privécloud van Amazon schakelt u het selectievakje Toewijzen aan een subnet in een VPC in. Anders laat u het selectievakje uitgeschakeld.
  Als u Toewijzen aan een subnet in een VPC selecteert, worden de volgende opties voor locaties of subnetten, beveiligingsgroepen en load balancers weergegeven in een snelmenu in plaats van op dezelfde pagina.

  Geef bij een VPC-reservering de beveiligingsgroepen en subnetten op voor elke VPC die in de reservering is opgenomen.

 7. Selecteer een of meer beschikbare locaties (niet-VPC) of subnetten (VPC) in de lijst Locaties of Subnetten.

  Selecteer elke beschikbare locatie of subnet dat u beschikbaar wilt maken voor inrichting.

 8. Selecteer één of meer beveiligingsgroepen die kunnen worden toegewezen aan een machine tijdens de inrichting, in de lijst Beveiligingsgroepen .

  Selecteer elke beveiligingsgroep die tijdens de inrichting aan een machine kan worden toegewezen. Voor elke beschikbare regio moet minstens één beveiligingsgroep zijn opgegeven.

 9. Selecteer één of meer beschikbare Load Balancers in de lijst Load Balancers.

  Als u de functie elastische load balancer gebruikt, selecteert u een of meer beschikbare load balancers die van toepassing zijn op de geselecteerde locaties of subnetten.

resultaten

U kunt de reservering nu opslaan door te klikken op Opslaan. Of u kunt aangepaste eigenschappen toevoegen om nog nauwkeuriger te bepalen hoe reserveringsspecificaties worden weergegeven. U kunt ook waarschuwingse-mails configureren, zodat u meldingen ontvangt wanneer de hoeveelheid bronnen voor de reservering beneden een bepaald peil daalt.