Materiaalbeheerders kunnen het aantal machines voor een bepaalde reservering op de lange termijn verminderen en tegelijkertijd de reservering en de bestaande machines die ervoor zijn ingericht actief houden.

U kunt het gereserveerde machinequotum, het geheugen en de opslag van een virtuele reservering terugbrengen tot onder de nu toegewezen hoeveelheid. Hierdoor kan het beheer van de bestaande machines ongewijzigd doorgaan terwijl er geen nieuwe machines hoeven te worden ingericht totdat de toewijzing onder de nieuwe gereserveerde hoeveelheid uitkomt.

Opmerking: Omdat virtual machines die zijn uitgeschakeld, niet worden meegeteld in de totale hoeveelheid toegewezen geheugen en het machinequotum, kan het verminderen van het geheugen of de machines die aan een reservering zijn toegewezen, ervoor zorgen dat machines die momenteel zijn uitgeschakeld niet opnieuw worden opgestart.

Neem bijvoorbeeld een bedrijfsgroep met een reservering voor 20 ingerichte machines, die over de volgende 90 dagen verlopen. Als u deze reservering wilt verminderen door geleidelijke afname tot niet meer dan 15 machines, kunt u de reservering bewerken en zo het quotum van 20 machines terugbrengen tot 15. Er kunnen verder geen machines worden ingericht voor de reservering totdat het aantal machines voor de reservering geleidelijk is afgenomen doordat de machines zijn verlopen.