U kunt de functie Bulkimports gebruiken om virtual machines te importeren, bij te werken of te migreren in vRealize Automation. Bulkimports stroomlijnt het beheer van meerdere machines in meerdere omgevingen.

Bulkimports maakt een CSV-bestand met definiërende gegevens voor de virtual machine, zoals reservering, opslagpad, blueprint, eigenaar en eventuele aangepaste eigenschappen. U kunt het CSV-bestand gebruiken om virtual machines in uw vRealize Automation-omgeving te importeren. Bulkimports ondersteunt de volgende beheertaken:

  • Een of meer onbeheerde virtual machines importeren om ze vervolgens in een vRealize Automation-omgeving te beheren.
  • Een eigenschap van een virtual machine, zoals een opslagpad, algemeen aanpassen.
  • Een virtual machine van de ene vRealize Automation-omgeving naar de andere migreren.
Opmerking: Alleen vCloud Director en vSphere worden ondersteund voor bulkimport. Als u het filter op een ander endpointtype instelt, worden geen gegevens in het CSV-bestand gegenereerd.
U kunt de opdrachten van de functie Bulkimports uitvoeren vanuit de vRealize Automation-console of de CloudUtil-opdrachtregelinterface. Zie de Uitbreidbaarheid van levenscyclus-documentatie voor meer informatie over het gebruik van de CloudUtil-opdrachtregelinterface.
Opmerking: Bij het in bulk importeren van machines worden de normale inrichtingsstappen niet overgeslagen. Alle bestaande externe werkstromen die tijdens de inrichting worden geactiveerd door de Event Broker, worden voor geïmporteerde machines uitgevoerd. U kunt werkstromen voor geïmporteerde machines tijdelijk deactiveren door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Deactiveer alle Event Broker-abonnementen. Als u abonnementen deactiveert, moet u een serviceonderbreking voor uw vRealize Automation-cluster plannen omdat uitbreidbaarheid niet wordt toegepast op een normale machine die op hetzelfde moment wordt ingericht.
  • Voeg een voorwaarde toe aan gebeurtenisabonnementen om niet te worden geactiveerd wanneer een machine wordt geïmporteerd. Om deze voorwaarde toe te voegen, navigeert u naar Gebeurtenisabonnementen, selecteert u het abonnement dat u wilt deactiveren en voegt u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Imported.ConvergedBlueprint is niet gelijk aan <ID van de importblueprint> toe. Deze voorwaarde is niet van invloed op normaal ingerichte machines en wordt in plaats daarvan alleen toegepast op geïmporteerde machines.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder en als een bedrijfsgroepbeheerder.

  • Bij het importeren van virtual machines die statische IP-adressen gebruiken, moet u eerst een adrespool configureren.