Wanneer u vRealize Automation start nadat het om een verwachte of onverwachte reden is uitgeschakeld, moet u de onderdelen in een opgegeven volgorde starten.

Als u implementatieonderdelen in vCenter Server beheert, kunt u hun gastbesturingssystemen daar starten.

Voorwaarden

Controleer of de load balancers die uw implementatie gebruikt worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Als u een oudere, zelfstandige PostgreSQL-database gebruikt, start u die server.
 2. Start zelfstandige vRealize Automation MS SQL-servers in willekeurige volgorde.
 3. Deactiveer alle statuscontroles met uitzondering van pings in een implementatie die load balancers met statuscontroles gebruikt.
 4. Start de primaire vRealize Automation-appliance.
 5. Zoek op het tabblad Cluster in de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-appliance om te controleren of het systeem zich in de synchrone of asynchrone modus bevindt. Een implementatie met één appliance is altijd asynchroon.
  • Als de implementatie synchroon is, start u de resterende vRealize Automation-appliances.
  • Als de implementatie asynchroon is, gaat u naar de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-appliance en wacht u tot de licentieservice wordt uitgevoerd en is GEREGISTREERD.

   Start daarna alle resterende vRealize Automation-appliances.

 6. Nadat alle appliances zijn gestart, gebruikt u hun beheerinterfaces om te controleren of de services worden uitgevoerd en zijn GEREGISTREERD.
  Mogelijk duurt het 15 of meer minuten voor appliances om te starten.
 7. Start alle IaaS-webknooppunten en wacht 5 minuten.
 8. Start het primaire Manager Service-knooppunt en wacht 2 tot 5 minuten.
 9. In een gedistribueerde implementatie met meerdere Manager Service-knooppunten start u secundaire Manager service-knooppunten en wacht u 2 tot 5 minuten.
  Op secundaire machines hoeft u de Windows-service niet te starten of uit te voeren tenzij u een configuratie voor automatische Manager Service-failover hebt.
 10. Start de DEM Orchestrator, DEM Workers en alle vRealize Automation-proxyagenten in willekeurige volgorde.
  U hoeft niet te wachten tot er een is opgestart voordat u een andere kunt starten.
 11. Als u statuscontroles van de load balancer moest deactiveren, activeert u deze opnieuw.
 12. Controleer of gestarte services worden uitgevoerd en zijn GEREGISTREERD.
  1. Meld u in een browser aan bij de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-appliance.
   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
  2. Klik op het tabblad Services.
  3. Volg de opstartvoortgang van de service door op Vernieuwen te klikken.

resultaten

Wanneer alle services zijn GEREGISTREERD, is de implementatie gereed.