Afhankelijk van uw rol, kunt u werkstromen controleren en logboeken met activiteiten bekijken.

Tabel 1. Opties voor de controle en het weergeven van logboeken
Doel Rol Volgorde en beschrijving van menu's
Informatie weergeven over acties die hebben plaatsgevonden, zoals type actie, datum en tijd waarop de actie heeft plaatsgevonden, enzovoort. IaaS-beheerder

Standaardinformatie over logboek weergeven of de weergave van de inhoud beheren met kolom- en filteropties.

Selecteer Infrastructuur > Controle > Auditlogboek.

Het auditlogboek bevat gedetailleerde informatie over de status van de beheerde virtual machines en de activiteiten die op deze machines zijn uitgevoerd tijdens de nieuwe configuratie. Het logboek bevat informatie over het inrichten van machines, NSX, het terugwinnen van machines en over acties voor het opnieuw configureren.

De status van geplande en beschikbare Distributed Execution Managers en andere werkstromen weergeven. IaaS-beheerder

De status van werkstromen weergeven en een specifieke werkstroom openen om hiervoor gedetailleerde gegevens weer te geven.

Selecteer Infrastructuur > Controle > DEM-status.

Logboekgegevens weergeven en eventueel exporteren. IaaS-beheerder

Standaardinformatie over logboek weergeven of de weergave van de inhoud beheren met kolom- en filteropties.

Selecteer Infrastructuur > Controle > Logboek.

De status en geschiedenis van uitgevoerde Distributed Execution Managers en andere werkstromen weergeven. IaaS-beheerder

De geschiedenis van werkstromen weergeven en een specifieke werkstroom openen om hiervoor gedetailleerde uitvoeringsgegevens weer te geven.

Selecteer Infrastructuur > Controle > Werkstroomgeschiedenis.

Een lijst met gebeurtenissen weergeven, inclusief het type, het tijdstip, de gebruikers-id, enzovoort voor de gebeurtenis weergeven en eventueel een pagina met detailgegevens voor de gebeurtenis weergeven. Systeembeheerder

Een lijst met gebeurtenissen en de bijbehorende kenmerken, zoals de uitvoeringstijd, een beschrijving van de gebeurtenis, de naam van de tenant, het doeltype en -id en andere kenmerken weergeven.

Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Gebeurtenislogboeken.

De status van uw aanvragen controleren en de details van de aanvraag bekijken. Tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder

De status van de aanvragen weergeven waarvoor u verantwoordelijk bent of waarvan u de eigenaar bent.

Klik op Aanvragen.

Bekijk informatie over recente gebeurtenissen. IaaS-beheerder of tenantbeheerder Geef recente gebeurtenissen weer voor de gebruiker die momenteel is aangemeld.

Selecteer Infrastructuur > Recente gebeurtenissen