Als beveiligingsbeheerder configureert u een lijst met toegestane URL's die kunnen worden gebruikt in het mededelingenbord. Deze toestemmingslijst is een extra beveiliging.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een beveiligingsbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Witboek voor mededelingenbord.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Voeg een URL toe en klik op OK.
  De URL-items kunnen de volgende inhoud bevatten:
  • IP-adres of FQDN van een website. Bijvoorbeeld https://docs.vmware.com.
  • Bevat https.
  • Kan toegestane poorten bevatten. Als een poort niet is opgegeven, worden 80 en 443 de toegestane poorten.
 4. Herhaal dit voor elke extra invoer.

resultaten

Een tenantbeheerder kan geen URL aan het mededelingenbord toevoegen tenzij deze wordt opgenomen in deze lijst.

Volgende stappen

Controleer of u een URL kunt toevoegen en uitzenden die is opgenomen in de toestemmingslijst voor het mededelingenbord. Zie Een bericht uitzenden naar alle gebruikers.