U kunt vSwap gebruiken om de beschikbare wisselruimte voor wisselbestanden op een doelmachine te bepalen. De vSwap-controle wordt uitgevoerd wanneer u een virtual machine van vRealize Automation maakt of opnieuw configureert. vSwap-toewijzingscontrole is alleen beschikbaar voor vCenter Server-endpoints.

vRealize Automation-opslagtoewijzing controleert of er voldoende beschikbare ruimte is op de datastore om virtual machineschijven te bevatten tijdens een aanvraag voor maken of opnieuw configureren. Echter, wanneer de machine is uitgeschakeld en er onvoldoende beschikbare ruimte is om wisselbestanden op het vCenter Server-endpoint te maken, kan de machine niet worden ingeschakeld. Wanneer het inschakelen mislukt, mislukken mogelijk eventuele aanpassingen die afhankelijk zijn van de machine. De machine wordt mogelijk ook verwijderd. Afhankelijk van de grootte van de aanvraag is de feedback dat de machine niet kan worden ingeschakeld of ingericht, mogelijk niet direct zichtbaar.

U kunt de vSwap-toewijzingscontrole gebruiken om deze beperkingen weg te werken en de beschikbare wisselruimte van het maximale wisselbestand te controleren als onderdeel van het vRealize Automation-proces voor het maken en opnieuw configureren van vCenter Server-endpoints . Om de vSwap-toewijzingscontrole in te schakelen, stelt u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Storage.ReserveMemory in op Waar in het machineonderdeel of de algemene blueprint.

Bij vSwap-toewijzingscontroles treedt het volgende gedrag op:

  • Het wisselbestand moet zich bevinden op de datastore die de virtual machine bevat. Alternatieve vCenter Server-configuraties voor wisselbestanden op een aangewezen of andere datastore worden niet ondersteund.
  • De wisselruimte wordt bepaald bij het maken of opnieuw configureren van een virtual machine. De maximale grootte van het wisselbestand is gelijk aan het geheugen van de virtual machine.
  • Gereserveerde waarden voor vRealize Automation-opslagreserveringen in een host mogen niet groter zijn dan de fysieke capaciteit van de computerbron.
  • Bij het maken van een reservering mag de som van de gereserveerde waarden niet groter zijn dan de beschikbare opslagruimte.
  • Geheugenreserveringen voor bronpools, hosts of virtual machines op vSphere worden niet verzameld van het vSphere-endpoint, noch meegewogen tijdens de berekening op vRealize Automation.
  • vSwap valideert de wisselruimte niet die beschikbaar is tijdens het inschakelen voor bestaande machines.
  • U moet de gegevensverzameling opnieuw uitvoeren om eventuele wijzigingen voor het vSphere-endpoint ten opzichte van vSwap vast te leggen.