Projectbeheerders en cloudbeheerders zijn vaak verantwoordelijk voor kostenbeheer. Kostenbeheer van vRealize Automation Cloud Assembly helpt u bij het begrijpen van de financiële impact van uw individuele implementaties om u te helpen bij het beheren van resources.

Voordat u kosten kunt bekijken, moet u Kosten in vRealize Operations configureren en inschakelen om met vRealize Automation te werken. Wanneer u vRealize Operations met vRealize Automation configureert, moet u ervoor zorgen dat beide applicaties op dezelfde tijdzone zijn ingesteld. Als u de tijdzone in vRealize Operations wilt configureren, schakelt u Secure Shell in en meldt u zich aan bij elk vRealize Operations-knooppunt, bewerkt u het bestand $ALIVE_Base/user/conf/analytics/advanced.properties en voegt u timeZoneUseInMeteringCalculation = <time zone> toe.

De kosten van een implementatie in de loop van de tijd worden op de implementatiekaart weergegeven als de kosten van maand tot heden, die aan het begin van elke maand opnieuw worden ingesteld op nul. De kostenspecificaties van het onderdeel zijn beschikbaar in de implementatiedetails. Als u deze informatie op het niveau van de implementatie opgeeft, informeert u de cloudbeheerder, maar helpt u ook leden meer inzicht te krijgen in de impact van hun werk op budgetten en ontwikkeling op lange termijn.

Mogelijk wilt u de totale kosten voor een heel project om soortgelijke zakelijke redenen begrijpen. Kosten op projectniveau geven de totale kosten van alle implementaties voor het projectteam aan. Om de volledige projectkosten te bekijken, selecteert u Infrastructuur > Projecten > Project selecteren > Kosten. In de resultaten worden de totale kosten en de kostenspecificaties per implementatie weergegeven.
Opmerking: Projectkosten bevatten alleen de kosten voor privécloudworkloads. Als een project implementaties bevat die tot publieke clouds behoren, worden de kosten voor deze implementaties niet opgenomen in de projectkosten.

Hoe worden de kosten berekend

De oorspronkelijke kosten die u ziet op het niveau van de implementatie voor uw berekenings- en opslagresources, zijn gebaseerd op standaardbenchmarktarieven uit de sector en worden vervolgens berekend in de loop van de tijd. Het kostentarief wordt op hosts toegepast en de service berekent de CPU- en geheugentarieven. De server berekent de kosten elke 24 uur opnieuw.

U kunt de kostenserver ook op elk gewenst moment handmatig vernieuwen op de vROps-eindpuntpagina: Infrastructuur > Integraties > vROps-eindpunt > . Klik in de sectie vCenter-servers op Synchronisatie. Wanneer u de kostenserver handmatig vernieuwt met behulp van de optie Synchronisatie, worden de kosten opnieuw berekend voor alle projecten in de organisatie. Afhankelijk van het aantal projecten dat uw organisatie heeft, kan dit proces intensief zijn en lang duren.

Zie Lijst met typen geprijsde onderdelen in vRealize Automation Cloud Assembly voor een lijst met ondersteunde resources.

Hoe kan ik de berekende tarieven aanpassen

Nadat u gedurende bepaalde tijd met de benchmarkwaarden hebt gewerkt, kan een cloudbeheerder mogelijk vinden dat uw werkelijke kosten te laag zijn. U kunt het tarief aanpassen dat wordt gebruikt om de kosten te berekenen, zodat het beter aansluit op uw bedrijfspraktijken.

Als u wijzigingen aanbrengt, worden de wijzigingen van de berekening weergegeven zodra de service de berekeningen uitvoert. De server berekent de waarden elke 24 uur opnieuw.