Een imagetoewijzing groepeert een reeks vooraf gedefinieerde OS-doelspecificaties voor een specifiek cloudaccount/specifieke regio in vRealize Automation Cloud Assembly met behulp van natuurlijke taalbenaming.

Accounts van cloudleveranciers zoals Microsoft Azure en Amazon Web Services gebruiken images om een set doelimplementatievoorwaarden te groeperen, waaronder het besturingssysteem en gerelateerde configuratie-instellingen. vCenter en op NSX gebaseerde omgevingen, inclusief VMware Cloud on AWS, gebruiken een vergelijkbaar groepsmechanisme om een set implementatievoorwaarden voor besturingssystemen te definiëren. Wanneer u een blueprint bouwt en uiteindelijk implementeert en herhaalt, kunt u een beschikbare image kiezen die het beste bij uw behoeften past.

Deel imagetoewijzingen voor een project in op basis vergelijkbare instellingen voor het besturingssysteem, de tagstrategie en de functionele opzet van de implementatie.

Zie WordPress-gebruiksscenario: imagetoewijzingen toevoegen voor een voorbeeld van hoe u een standaard imagetoewijzing definieert.

Om het maken van blueprints te vereenvoudigen, kunt u een preconfiguratieoptie selecteren wanneer u een nieuw cloudaccount toevoegt. Wanneer u de preconfiguratieoptie selecteert, worden de meest populaire soorttoewijzing en imagetoewijzing van uw organisatie voor de opgegeven regio geselecteerd.

Wanneer u image-informatie aan een blueprint toevoegt, gebruikt u de vermelding image of imageRef in het gedeelte properties van een machineonderdeel. Als u bijvoorbeeld een momentopname wilt klonen, gebruikt u de eigenschap imageRef.

Zie Uw vRealize Automation Cloud Assembly-implementaties ontwerpen voor voorbeelden van image- en imageRef-vermeldingen in de blueprintcode.

Als u rechten wilt toewijzen aan een contentbibliotheek, moet een beheerder de rechten aan de gebruiker toekennen als algemene rechten. Zie Hiërarchische overname van rechten voor contentbibliotheken in vSphere-beheer van virtuele machines in VMware vSphere-documentatie voor gerelateerde informatie.

Images voor cloudaccount/regio synchroniseren

U kunt imagesynchronisatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen die u toevoegt of verwijdert voor een bepaald cloudaccount/bepaalde regio op de pagina Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzing zijn bijgewerkt.
 1. Open het/de gekoppelde Cloudaccount/regio door Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts te selecteren. Selecteer het/de bestaande cloudaccount/regio.
 2. Klik op de knop Images synchroniseren om de actie te voltooien.

  Afbeelding van het pictogram Imagesynchronisatie op de pagina Cloudaccount

 3. Wanneer de actie is voltooid, klikt u op Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzing. Definieer een nieuwe of bewerk een bestaande imagetoewijzing en selecteer het cloudaccount/de regio in stap 1.
 4. Klik op het pictogram voor Imagesynchronisatie op de pagina Imagetoewijzing.

  pictogram imagesynchronisatie weergegeven op de pagina Imagetoewijzingen

 5. Configureer instellingen voor Imagetoewijzingen voor het/de opgegeven cloudaccount/regio op de pagina Imagetoewijzing.

OVF-details weergeven

U kunt OVF-specificaties opnemen in vRealize Automation Cloud Assembly-blueprintobjecten, zoals vCenter-machineonderdelen en -imagetoewijzingen. Als uw image een OVF-bestand bevat, kunt u de inhoud ervan verkennen zonder het bestand te openen. Wijs het OVF-bestand aan om OVF-details waaronder de naam en de locatie weer te geven. Zie vcenter ovf: property voor meer informatie over de OVF-bestandsindeling.

Wijs het symbool OVF-details weergeven aan en klik om de OVF-inhoud weer te geven

Beperkingen en tags gebruiken om de selectie van images te verfijnen

Om de imageselectie in een blueprint verder te verfijnen, kunt u een of meer beperkingen toevoegen om op tags gebaseerde beperkingen op te geven voor het type image dat kan worden geïmplementeerd. Het opgegeven voorbeeld Beperkingen dat wordt weergegeven wanneer u een imagetoewijzingsconfiguratie maakt of bewerkt, is !license:none:hard. Het voorbeeld illustreert een tagbeperking waarbij de image alleen kan worden gebruikt als de license:none-tag niet aanwezig is in de blueprint. Als u tags toevoegt zoals license:88 en license:92, kan de opgegeven image alleen worden gebruikt als de tags license:88 en license:92 aanwezig zijn in de blueprint.

Afbeelding van het voorbeeld van de imagetoewijzingsbeperkingen zoals hierboven beschreven

Een cloudconfiguratiescript gebruiken om implementatie te beheren

U kunt een cloudconfiguratiescript in een imagetoewijzing, blueprint of beide gebruiken om aangepaste besturingssysteemkenmerken te definiëren voor gebruik in een vRealize Automation Cloud Assembly-implementatie. Bijvoorbeeld: afhankelijk van uw keuze om een blueprint in een openbare cloud of in een privécloud te implementeren, kunt u specifieke gebruikersrechten, rechten voor het besturingssysteem of andere voorwaarden voor de image toepassen. Een cloudconfiguratiescript voldoet aan een cloud-init-indeling voor op Linux gebaseerde images of een cloudbase-init-indeling voor op Windows gebaseerde images. vRealize Automation Cloud Assembly ondersteunt de tool cloud-init voor Linux-systemen en de tool cloudbare-init voor Windows.

Voor Windows-machines kunt u elke indeling voor cloudconfiguratiescripts gebruiken die door cloudbase-init wordt ondersteund.

De machinebron in de volgende voorbeeldblueprintcode gebruikt een image die een cloudconfiguratiescript bevat, waarvan de inhoud te zien is in de vermelding image.
resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: MyUbuntu16 
    https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ami-ubuntu-16.04-1.10.3-00-15269239.ova
   cloudConfig: |
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      ${input.username}:${input.password}
     expire: false
    users:
     - default
     - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
    runcmd:
     - echo "Defaults:${input.username} !requiretty" >> /etc/sudoers.d/${input.username}

Wat gebeurt er als een imagetoewijzing en een blueprint een cloudconfiguratiescript bevatten?

Wanneer een blueprint die een cloudconfiguratiescript bevat, gebruikmaakt van een imagetoewijzing die een cloudconfiguratiescript bevat, worden beide scripts gecombineerd. De samenvoegactie verwerkt de inhoud van het imagetoewijzingsscript en de inhoud van het tweede blueprintscript, waarbij rekening wordt gehouden met het feit of de scripts de #cloud-config-indeling hebben of niet.

 • Voor scripts die de #cloud-config-indeling hebben, combineert de samenvoeging de inhoud van elke module (bijvoorbeeld runcmd, users en write_files) als volgt:
  • Voor modules waarvan de inhoud een lijst is, worden de lijsten met opdrachten uit de imagetoewijzing en de blueprint samengevoegd, met uitzondering van opdrachten die identiek zijn in beide lijsten.
  • Voor modules waarvan de inhoud een woordenboek is, worden de opdrachten samengevoegd en wordt het resultaat een combinatie van beide woordenboeken. Als dezelfde sleutel in beide woordenboeken bestaat, blijft de sleutel uit het woordenboek voor imagetoewijzing behouden en wordt de sleutel uit de woordenlijst voor het blueprintscript genegeerd.
  • Voor modules waarvan de inhoud een tekenreeks is, worden de inhoudswaarden van het imagetoewijzingsscript behouden en worden de inhoudswaarden van het blueprintscript genegeerd.
 • Voor scripts met een andere indeling dan #cloud-config, of wanneer één script in #cloud-config-indeling is en de andere niet, worden beide scripts gecombineerd op een manier waarbij het imagetoewijzingsscript eerst wordt uitgevoerd en het blueprintscript wordt uitgevoerd wanneer het imagetoewijzingsscript is voltooid.

Zie Gebruikersgegevenssecties samenvoegen voor gerelateerde informatie.

Meer informatie over het configureren en gebruiken van cloudconfiguratiescripts

Zie Hoe stel ik een Windows-sjabloon in met cloud-init of cloudbase-init in vRealize Automation om cloud-init voor Windows-implementaties in vRealize Automation Cloud Assembly te configureren.

Voor meer informatie over het gebruik van cloudconfiguratiescripts raadpleegt u Automatische initialisatie van een machine in een vRealize Automation Cloud Assembly-blueprint en het VMware-blogartikel Customizing Cloud Assembly Deployments with Cloud-Init.