Met behulp van netwerk- en netwerkprofielinstellingen kunt u bepalen hoe netwerk-IP-adressen worden gebruikt in vRealize Automation Cloud Assembly-blueprints en -implementaties.

Met behulp van netwerkprofielen kunt u subnetwerken definiëren voor bestaande netwerkdomeinen die statische, DHCP- of een combinatie van statische en DHCP-IP-adresinstellingen bevatten.

U kunt subnetwerken definiëren en IP-adresinstellingen opgeven met behulp van het tabblad Netwerkbeleid. Zie Meer informatie over netwerkprofielen in vRealize Automation Cloud Assembly voor meer informatie.

Ondersteuning voor IPv4 en IPv6 in vRealize Automation Cloud Assembly-netwerken

vRealize Automation Cloud Assembly-netwerken ondersteunen zuivere IPv4 of dual stack IPv4 en IPv6. Zuiver IPv6 wordt momenteel niet ondersteund.

Hoewel zuiver IPv4 wordt ondersteund voor alle cloudaccounts en integratietypen worden dual stack IPv4 en IPv6 alleen ondersteund voor vSphere-cloudaccounts en hun eindpunten.

IPv6 wordt momenteel niet ondersteund voor gebruik met load balancers, NSX-netwerken op aanvraag of externe IPAM-providers van derden.

Ondersteuning externe IPAM-providers

Naast de geleverde interne IPAM-ondersteuning kunt u een externe IPAM-provider gebruiken om IP-adressen voor de netwerken in uw blueprints en implementaties dynamisch of statisch toe te wijzen.

Ondersteuning voor externe IPAM-providers, zoals Infoblox, is beschikbaar voor leveranciers-specifieke IPAM-integratiepunten die u kunt maken met behulp van de menuvolgorde Infrastructuur > Verbindingen > Integratie toevoegen > IPAM.

Opties voor het definiëren van adresinformatie van een IPAM-provider van een derde partij zijn beschikbaar via de optie IPAM IP-bereik toevoegen op de pagina Netwerkbeleid > IPAM IP-bereik toevoegen.

Zie Een extern IPAM-integratiepunt configureren in vRealize Automation voor informatie over het maken van een extern IPAM-integratiepunt. Zie Gebruiksscenario voor providerspecifieke externe IPAM-integratie voor een voorbeeld van hoe u een IPAM-integratiepunt maakt voor een specifieke IPAM-leverancier.