Deze gebruiksscenario's tonen voorbeelden die de resource-infrastructuur in vRealize Automation Cloud Assembly maken en vervolgens applicaties ontwerpen en implementeren in die infrastructuur.

In deze scenario's worden alleen voorbeeldwaarden gebruikt. Uw eigen omgevingsstructuur en naamgevingsconventies zullen hiervan verschillen.