Als uw vRealize Automation-omgeving een geclusterde Workspace ONE Access-instantie gebruikt, kunt u een anti-affiniteitsregel en machinecluster maken om te zorgen voor een geschikte werkstroom voor hoge beschikbaarheid van vSphere.

Om geclusterde Workspace ONE Access-knooppunten te beschermen tegen een fout op hostniveau, kunt u een anti-affiniteitsregel configureren om virtuele machines uit te voeren die op verschillende hosts in het standaardbeheercluster van vSphere bestaan. Als u de gewenste opstartvolgorde van de machine wilt definiëren, maakt u een anti-affiniteitsregel om een groep met virtuele machines te configureren. Door een gedefinieerde opstartvolgorde voor machines te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat de hoge beschikbaarheid van vSphere de geclusterde Workspace ONE Access-knooppunten in de juiste volgorde inschakelt.

Zie Anti-affiniteitsregels voor VM maken voor algemene informatie over het maken van anti-affiniteitsregels voor gegevensopslagruimten voor VM's.

Zie Anti-affiniteitsregels voor vRealize Automation-appliances configureren voor informatie over het configureren van anti-affiniteitsregels voor een vRealize Automation-appliance.