Na de NSX-T-migratie van NSX Virtual Distributed Switch (N-VDS) naar geconvergeerde VDS (C-VDS) moet u betrokken vSphere-netwerkresources in vRealize Automation bijwerken om deze resources te blijven gebruiken in nieuwe en bestaande cloudsjablonen en implementaties.

Na de migratie van N-VDS naar C-VDS ontbreken uw vSphere-netwerken mogelijk in vRealize Automation-netwerkprofielen waarvan ze lid zijn. Om te voorkomen dat u deze vSphere-netwerken verliest en deze te kunnen toewijzen in bestaande en nieuwe implementaties, moet u alle vermelde C-VDS-netwerken in vRealize Automation Cloud Assembly handmatig bijwerken.

Opmerking: Terwijl gebruikers de rol VMware Cloud on AWS Cloudbeheerder niet nodig hadden om VMware Cloud on AWS-cloudaccounts te maken in vRealize Automation voor N-VDS, hebben ze wel dat rechtenniveau nodig voor toegang tot C-VDS-activa na de migratie van N-VDS naar C-VDS. Active Directory-leden met beperkte rechten hebben toegang op switchniveau van de host (ReadOnly) nodig voor gemigreerde C-VDS-resources in vRealize Automation. Gebruikers van een cloudbeheerdersgroep (rol van cloudbeheerder) hebben rechten op switchniveau van de host. vRealize Automation-gebruikers die geen lid zijn van de groep VMware Cloud on AWS Cloudbeheerder hebben geen toegang tot gemigreerde C-VDS-resources.
 • Active Directory-leden aan wie de rol Cloudbeheerder in VMware Cloud on AWS is toegewezen vóór de migratie van N-VDS naar C-VDS in NSX-T, behouden de rol Cloudbeheerder in VMware Cloud on AWS na N-VDS naar C-VDS-migratie en hebben dus het vereiste toegangsniveau voor de gemigreerde C-VDS-resources.
 • Aan Active Directory-leden aan wie de rol Cloudbeheerder in VMware Cloud on AWS niet is toegewezen vóór de migratie van N-VDS naar C-VDS in NSX-T, moet na de migratie de rol Cloudbeheerder worden toegewezen.
 • Voor gerelateerde informatie over VMware Cloud on AWS en vRealize Automation verificatiegegevens, zie Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met cloudaccounts in vRealize Automation.
Opmerking:

Deze procedure is specifiek voor acties die nodig zijn in vRealize Automation om vSphere-netwerken bij te werken nadat de migratie van N-VDS naar C-VDS is uitgevoerd in NSX-T. Er is geen actie nodig in vRealize Automation op NSX-netwerken na de migratie van N-VDS naar C-VDS. NSX-netwerken vereisen geen handmatige interventie na de migratie van N-VDS naar C-VDS.

NSX-netwerken die aan vCenter-cloudaccounts evenals aan VMware Cloud on AWS-cloudaccounts zijn gekoppeld, worden ondersteund. Hiervoor is de handmatige interventie niet nodig die in deze procedure wordt beschreven. Voor NSX-netwerken die zijn gekoppeld aan VMware Cloud on Dell-cloudaccounts, is mogelijk de handmatige interventie vereist die hier wordt beschreven. Zie VMware Cloud on AWS (VMConAWS) en VMware Cloud on Dell EMC-migratie van N-VDS naar VDS (82487) voor gerelateerde informatie.

Terwijl een NSX-T-beheerder NSX-T op VDS-netwerktypen (N-VDS) kan migreren naar geconvergeerde VDS-netwerktypen (C-VDS) in NSX, heeft deze actie gevolgen voor bestaande vSphere-netwerkresources in vRealize Automation. De vRealize Automation-beheerder kan acties na migratie uitvoeren om die resources in vRealize Automation te combineren met de bijbehorende wijzigingen in NSX-T en vCenter Server. Houd er rekening mee dat naar C-VDS, of VDS, elders ook wordt verwezen als vSphere 7 Virtual Distributed Switch (VDS).

Raadpleeg VMware Knowledge Base-artikel NSX-T op VDS (79872) voor gerelateerde informatie over geconvergeerde VDS (C-VDS) voor NSX-T.

Opmerking: Dit voorbeeldscenario illustreert de stappen die nodig zijn om resources in een vRealize Automation-omgeving te combineren na de migratie van N-VDS naar C-VDS. U kunt dit voorbeeld en de procedure in vRealize Automation 8.5 en hoger gebruiken om wijzigingen die in vCenter Server zijn aangebracht, af te stemmen na de migratie van N-VDS naar C-VDS in NSX-T.

Bijvoorbeeld: vRealize Automation-resources vóór de migratie

In dit voorbeeld ziet u voorbeeldresources van NSX-T in een voorbeeldomgeving van vRealize Automation voorafgaand aan de migratie van N-VDS naar C-VDS.

 • Het voorbeeld bevat NSX-T- en vCenter-cloudaccounts, zoals hieronder wordt weergegeven.

  cvds1

 • Het voorbeeld bevat diverse vSphere-netwerken, zoals hieronder wordt weergegeven.

  cvds2

 • De voorbeeldnetwerkconfiguratie bevat CIDR- en DNS-instellingen, zoals hieronder wordt weergegeven.

  cvds3

 • Het voorbeeld bevat ook bestaande IP-bereiken, zoals hieronder wordt weergegeven.

  cvds4

 • Het voorbeeld bevat een netwerkprofiel (ex-np) dat verschillende N-VDS-netwerken (N-VDS) bevat, inclusief seg-5, zoals hieronder wordt weergegeven.cvds5
 • In dit voorbeeld wordt het bestaande seg5-netwerkonderdeel weergegeven in de volgende voorbeeldsyntaxis voor cloudsjablonen. Het netwerk is getagd als N-VDS-netwerk. We illustreren de benodigde updates na migratie voor het seg5-netwerk later in dit voorbeeld.

  cvds6

 • Het voorbeeld van de cloudsjabloon genereert de implementatie, zoals hieronder wordt weergegeven.

  cvds7

 • IP-adressen van de voorbeeldmachine worden weergegeven in de voorbeeldimplementatie, zoals hieronder wordt weergegeven.

  cvds8

Voorbeeld: stap 1 na migratie - Voer gegevensverzameling uit na migratie van N-VDS- naar C-VDS en inventarisatie

In de bovenstaande sectie zijn schermafbeeldingen gebruikt om de infrastructuur te illustreren die wordt gebruikt in een voorbeeldomgeving van vRealize Automation. Daarna is gekeken naar de cloudsjabloon voor uitvoer en de implementatie.

Als u of een andere beheerder de migratie van N-VDS naar C-VDS in NSX-T heeft uitgevoerd, moet u minstens 10 minuten wachten zodat vRealize Automation het periodieke proces voor gegevensverzameling en inventarisatie kan uitvoeren om beïnvloede resources in vRealize Automation op te halen en weer te geven.

Nadat vRealize Automation-gegevensverzameling is voltooid, klikt u op Infrastructuur > Netwerken om de beschikbare C-VDS-netwerken weer te geven en te openen. Hieronder ziet u een seg5-netwerk.

inventarisatie

Voorbeeld: stap 2 na migratie - Voeg eerder gedefinieerde CIDR en DNS toe aan gemigreerde C-VDS-netwerken

Bewerk een gemigreerd C-VDS-netwerk om CIDR- en DNS-gegevens toe te voegen die zijn opgegeven in de definitie van N-VDS voor migratie en wijzig de netwerktags.

 1. Voeg CIDR- en DNS-gegevens toe die zijn gedefinieerd in de definitie van N-VDS voor migratie
 2. Voeg een nieuwe tag toe voor het voorbeeld van het C-VDS-netwerksegment seg-5, zoals seg5-cvds.

  details toevoegen

  Het oorspronkelijke N-VDS-netwerk seg-5 is getagd als seg5-nvds, zoals weergegeven in eerdere schermen. De wijziging in de details van resourcetags is vereist voor netwerkherconfiguratie. vRealize Automation vereist dat u een andere tagnaam in de cloudsjabloon voor het C-VDS-netwerk opneemt dan de tag die wordt gebruikt in het oorspronkelijke N-VDS-netwerk. De gewijzigde tag identificeert een wijziging in de cloudsjabloon wanneer u een geldige herimplementatie genereert.

Voorbeeld: stap 3 na migratie - Voeg bijgewerkte informatie over het IP-bereik toe

U kunt IP-bereiken voor het netwerk bewerken tot IP-bereikdetails die zijn opgegeven in de definitie van N-VDS vóór de migratie, met behulp van een commandoregel-API of door een menureeks in vRealize Automation te gebruiken.

 • Optie 1: Gebruik de API om de gegevens van het IP-bereik bij te werken, zoals in het volgende voorbeeldscherm wordt weergegeven.

  API voor bijwerken van IP-bereik

 • Optie 2: Gebruik de gebruikersinterface om de gegevens van het IP-bereik bij te werken, zoals in het volgende voorbeeldscherm wordt weergegeven.

  UI voor IP-bereik bijwerken

Voorbeeld: stap 4 na migratie - Werk netwerkprofielen bij om ontbrekende netwerken te corrigeren

Na de migratie worden N-VDS-netwerken na gegevensverzameling en inventarisatie afgestemd en uit vRealize Automation Cloud Assembly verwijderd. Beïnvloede netwerkprofielen (zoals het voorbeeld ex-np) hebben ontbrekende netwerken. Als u het probleem met ontbrekende netwerken wilt oplossen, moet u elk N-VDS-netwerk bijwerken als C-VDS-netwerk, zoals hieronder wordt weergegeven.

nieuwe profielen bijwerken

Voorbeeld: stap 5 na migratie - Werk netwerkbeperkingen bij in cloudsjablonen

Voor bestaande implementaties moet u netwerkbeperkingen in de cloudsjabloon bijwerken, zodat deze overeenkomen met de nieuwe C-VDS-netwerken in de bijgewerkte netwerkprofielen. Bijgewerkte netwerkbeperkingen zijn ook vereist om iteratieve implementaties uit te voeren en om netwerken van de oorspronkelijke vSphere N-VDS-weergave opnieuw te configureren naar vSphere C-VDS-weergave.

Voor nieuwe implementaties worden de opgegeven C-VDS-resources gebruikt, waardoor deze stap niet is vereist. Iteratieve implementaties en netwerkherconfiguratie werken zoals ze zijn ontworpen.

 1. Wijzig voor dit voorbeeld de netwerkbeperkingen in de cloudsjabloon van seg5-nvds in seg5-cvds, zoals hieronder wordt weergegeven.

  updateconfiguratie 1

 2. Voer een iteratieve implementatie uit om het netwerk opnieuw te configureren, zoals hieronder wordt weergegeven.

  updateconfiguratie 2

 3. Na een geslaagde herimplementatie ziet u dat de aangepaste netwerkeigenschappen de bijgewerkte beperkingen weergeven, zoals hieronder wordt weergegeven.

  updatebeperkingen 3

  Omdat het IP-bereik eerder is bijgewerkt met de nieuwe C-VDS-gegevens, wordt het IP-adres van de machine niet gewijzigd in de herimplementatie, zoals hieronder wordt weergegeven.

  updateconfiguratie 4