Als cloudbeheerder wilt u het implementatieproces voor een project automatiseren, zodat Cloud Assembly het werk voor u doet wanneer de cloudsjabloonontwerpers sjablonen maken en implementeren. Bijvoorbeeld: de workloads worden geïmplementeerd met een bepaald aangepast naamgevingspatroon voor machines, de machines worden toegevoegd aan een specifieke organisatie-eenheid van Active Directory en er worden specifieke DNS- en IP-bereiken gebruikt.

Door het proces voor de projectimplementaties te automatiseren, kunt u gemakkelijker meerdere projecten in verschillende datacenters en cloudomgevingen beheren.

U bent niet verplicht om alle hier opgegeven taken uit te voeren. U kunt deze taken combineren en aan elkaar koppelen, afhankelijk van uw beheerdoelen.

Voordat u begint

Deze tutorial vereist dat u uw infrastructuur hebt geconfigureerd en dat u een cloudsjabloon met een machine en een netwerk hebt geïmplementeerd. Controleer of de volgende al zijn geconfigureerd op uw systeem.

De machinenamen aanpassen

Het doel van deze taak is om ervoor te zorgen dat de geïmplementeerde machines voor een project worden benoemd op basis van het project en het besturingssysteem dat tijdens de implementatie is geselecteerd en dat oplopende nummers worden gebruikt om uniekheid te garanderen. Bijvoorbeeld: DevProject-centos-021.

U kunt dit voorbeeld aanpassen aan uw naamgevingsvereisten.

 1. Maak een project.

  Voor deze tutorial is de projectnaam DevProject.

  Zie Cloud Assembly-projecten toevoegen en beheren voor meer informatie over projecten.

  1. Selecteer Infrastructuur > Projecten en klik op Project toevoegen.
  2. Voer de naam DevProject in.
  3. Klik op het tabblad Gebruikers en voeg de gebruikers toe die deel uitmaken van dit project.
  4. Klik op het tabblad Inrichting en klik op Zone toevoegen om cloudzones toe te voegen die uw implementaties ondersteunen.
  5. Klik op Opslaan.
 2. Maak aangepaste naamgevingssjablonen.

  Met de aangepaste naamgevingssjablonen kunt u sjablonen maken die u aan meer dan één project kunt toewijzen. Om te helpen met het beheer van sjablonen, worden de sjablonen op één locatie beheerd en verminderen de sjablonen het aantal dat u moet beheren.

  Voer ProjectName-OS in voor deze tutorial.

  Zie Algemene aangepaste naamgevingssjablonen maken voor meer voorbeelden.

  1. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Aangepaste namen en klik op Nieuwe aangepaste naam.
  2. Voer de naam ProjectName-OS in.
  3. Klik op Nieuwe naamgevingssjabloon en configureer de volgende waarden.
   Optie Waarde
   Resourcetype machine
   Sjabloonindeling ${project.name}-${resource.name}-${####}
   Beginwaarde voor teller 1
   Stap van toename 1
  4. Klik op Projecten toewijzen en selecteer DevProject.

   U kunt de sjabloon ook toewijzen aan andere projecten waar de sjablonen de sjabloon ondersteunen.

  5. Klik op Opslaan.
 3. Werk de cloudsjabloon bij met een invoerwaarde voor het type besturingssysteem.

  Invoerwaarden zijn de directe manier waarop u het implementatie-aanvraagformulier voor gebruikers kunt aanpassen en uw ontwikkelingsproces kunt vereenvoudigen. Door invoerwaarden te maken, kunt u één cloudsjabloon gebruiken om workloads met verschillende configuraties te implementeren. Bijvoorbeeld: grootte of besturingssysteem.

  In dit voorbeeld wordt de ontwikkelingssjabloon van een vorige tutorial gebruikt. Zie Stap 5: een basiscloudsjabloon ontwerpen en implementeren.

  1. Selecteer Ontwerp en open de ontwikkelingssjabloon.
  2. Werk de YAML bij met de volgende wijzigingen in het deelvenster Code.
   • Voeg installedOS toe in de sectie Inputs.

    In de volgende stap kunt u zien dat de invoer voor installedOS ook wordt gebruikt om de image op te geven. Wanneer u de tekenreeksen in de sectie enum toevoegt, moeten de waarden, in dit voorbeeld zijn dat centos en ubuntu, overeenstemmen met de imagenamen die u hebt gedefinieerd in Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzingen. Als de naam van de imagetoewijzing bijvoorbeeld CentOS is en niet centos, gebruikt u CentOS in de invoersectie.

   • In de sectie Cloud_vSphere_Machine_1 werkt u de image bij naar een installedOS-invoerparameter (${input.installedOS}) en voegt u een aangepaste eigenschap met dezelfde invoerparameter toe.
    inputs: 
     installedOS:
      type: string
      title: OS Type
      description: Select the operating system.
      enum: 
       - centos
       - ubuntu
    resources:
     Cloud_vSphere_Disk_1:
      type: Cloud.vSphere.Disk
      properties:
       capacityGb: 1
     Cloud_vSphere_Machine_1:
      type: Cloud.vSphere.Machine
      properties:
       image: ${input.installedOS}
       name: ${input.installedOS}
       flavor: small
       networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
       attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
     Cloud_NSX_Network_1:
      type: Cloud.NSX.Network
      properties:
       networkType: existing
  3. Klik op Implementeren en voer de naam Custom name deployment test in.
  4. Klik op Volgende.
  5. Selecteer het besturingssysteem centos in het vervolgkeuzemenu.
   De sectie Implementatie-inputs van het dialoogvenster Implementeren. De invoer omvat het vervolgkeuzemenu met opties.
  6. Klik op Implementeren.
 4. Volg de voortgang en controleer de succesvolle implementatie.
  De machinenaam in dit voorbeeld is DevProject-centos-026. Ter herinnering: dit voorbeeld is gebaseerd op de tutorial waarnaar wordt verwezen aan het begin van deze taak.
  Tabblad Topologie van Implementatiegegevens met de aangepaste naam van de machine.

Active Directory-machinerecords maken

Wanneer u een workload inricht, kunt u machinerecords maken in Active Directory. Door Cloud Assembly te configureren om deze taak automatisch uit te voeren voor projectimplementaties, hebt u uw eigen workload als cloudbeheerder gemarkeerd.

 1. Voeg een Active Directory-server toe.
  1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties.

   Deze stappen beschrijven de basisconfiguratie van Active Directory die is gerelateerd aan deze tutorial voor de AD-machinerecords. Zie Hoe maak ik een Active Directory-integratie in Cloud Assembly? voor meer informatie over de integratie van Active Directory.

  2. Klik op Integratie toevoegen en klik op Active Directory.
   Het tabblad Samenvatting van Active Directory met de Base DN-waarden van ou=AppDev,dc=cmbu,dc=local.
  3. Voer de naam in die u voor deze integratie gebruikt.
  4. Voer de LDAP-host/IP en de bijbehorende verificatiegegevens in.
  5. Voer de Base DN in.

   In deze tutorial is het voorbeeld ou=AppDev,dc=cmbu,dc=local. AppDev is de bovenliggende organisatie-eenheid voor de computerafdeling die u wilt toevoegen voor het project.

  6. Klik op Toevoegen.
 2. Voeg het project toe aan de integratie.
 3. Klik in de Active Directory-integratie op het tabblad Projecten en klik op Project toevoegen.
  Het dialoogvenster Projecten toevoegen voor Active Directory-integratie waarin de Relatieve DN-waarde ou=AppDev-Computers wordt weergegeven.
  1. Selecteer het project App Deployment.
  2. Voer de relatieve DN's in. Bijvoorbeeld: OU=AppDev-Computers.
  3. Schakel de schakelaars Overschrijven en Negeren niet in.

   Deze procedure is gericht op het automatiseren van het proces voor een project. Het gaat niet om aanpassingen die u in sjablonen kunt aanbrengen.

  4. Klik op Toevoegen.
 4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen in de integratie op te slaan.
 5. Implementeer een cloudsjabloon voor het project en controleer of de machine is toegevoegd aan de juiste organisatie-eenheid van Active Directory.

Uw netwerk-DNS en intern IP-bereik instellen

Voeg een netwerkprofiel toe of werk het bij om uw DNS-servers en interne IP-bereiken op te nemen.

U moet al een cloudaccount hebben gemaakt voor vSphere, NSX-V of NSX-T. Zie Tutorial: vSphere-infrastructuur en -implementaties in Cloud Assembly instellen en testen of Cloudaccounts aan Cloud Assembly toevoegen.

 1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen.
 2. Selecteer een bestaand profiel of maak een profiel.
 3. Selecteer op het tabblad Samenvatting een account/regio en voer een naam in.

  Voor deze tutorial is de naam van het netwerkprofiel Network Profile.

 4. Voeg netwerken toe.
  1. Klik op het tabblad Netwerken.
  2. Klik op Netwerk toevoegen.
  3. Voeg een of meer NSX- of vSphere-netwerken toe.
  4. Klik op Toevoegen.
 5. Configureer de DNS-servers.
  1. Klik in de lijst met netwerken op het tabblad Netwerken op de netwerknaam.
   Tabblad Netwerken met de gemarkeerde netwerknaam.
  2. Voer de IP-adressen van de DNS-server in die u door dit netwerk wilt laten gebruiken.
   Het dialoogvenster Netwerkconfiguratie waarin de DNS-server en DNS-zoekdomeinen worden weergegeven met voorbeeldgegevens. De wegwijzerhulp is geopend voor DNS-servers als herinnering over de gebruikersondersteuning in het product.
  3. Klik op Opslaan.
 6. Geef het IP-adres van het netwerk op.
  1. In de lijst met netwerken schakelt u het selectievakje naast de netwerknaam in.
   Een netwerkprofiel met het tabblad Netwerken geselecteerd. Er is een netwerk geselecteerd en de knop IP-bereiken beheren is gemarkeerd.
  2. Klik op IP-bereiken beheren.
  3. Klik in het dialoogvenster IP-bereiken beheren op Nieuw IP-bereik.
   Dialoogvenster Nieuw IP-bereik. Bevat voorbeeldgegevens van deze taak.
  4. Voer een naam in.

   Bijvoorbeeld: DevProject Range.

  5. Als u het bereik wilt definiëren, voert u het Eerste IP-adres en Laatste IP-adres in.
  6. Klik op Toevoegen.
  7. Voeg extra bereiken toe of klik op Sluiten.
 7. Voeg de cloudzone toe die het gekoppelde netwerkaccount of de gekoppelde regio bevat die u hebt geconfigureerd voor uw ontwikkelingsproject.
 8. Implementeer een cloudsjabloon voor het project en controleer of de machine is ingericht binnen het opgegeven IP-bereik.