Kubernetes-zones stellen cloudbeheerders in staat om op beleid gebaseerde plaatsing van Kubernetes-clusters en -naamruimten en supervisornaamruimten te definiëren die worden gebruikt in Cloud Assembly-implementaties. Een beheerder kan deze pagina gebruiken om op te geven welke clusters beschikbaar zijn voor het inrichten van Kubernetes-naamruimten en welke eigenschappen acceptabel zijn voor clusters.

Cloudbeheerders kunnen Kubernetes-zones koppelen aan TKGI-cloudaccounts die zijn geconfigureerd voor Cloud Assembly of met externe Kubernetes-clusters die niet zijn gekoppeld aan een project.

Wanneer u een Kubernetes-zone maakt, kunt u meerdere providerspecifieke resources aan de zone toewijzen en deze resources bepalen welke eigenschappen kunnen worden ingesteld voor de nieuw ingerichte clusters in termen van het aantal werkers, masters, beschikbare CPU, geheugen en andere configuratie-instellingen. Voor TKGI-providers komen deze overeen met TKGI-plannen. Een beheerder kan ook meerdere clusters toewijzen aan een Kubernetes-zone die wordt gebruikt voor het plaatsen van nieuw ingerichte Kubernetes-naamruimten. De beheerder kan alleen clusters toewijzen waarvoor geen onboarding is voltooid, of die niet worden beheerd door CMX, en die worden ingericht via de vooraf geselecteerde clusterprovider. De beheerder kan meerdere Kubernetes-zones toewijzen aan één project, zodat ze allemaal beschikbaar zijn voor plaatsingsbewerkingen die in dit project plaatsvinden.

Een cloudbeheerder kan prioriteiten toewijzen op meerdere niveaus.

 • Kubernetes-zoneprioriteit in een project.
 • Resourceprioriteit binnen een Kubernetes-zone.
 • Clusterprioriteit binnen een Kubernetes-zone.

De cloudbeheerder kan ook tags toewijzen op meerdere niveaus:

 • Capaciteitstags per Kubernetes-zone.
 • Tags per resourcetoewijzing.
 • Labels per clustertoewijzing.

U kunt Kubernetes-zones maken met supervisornaamruimten op vSphere op dezelfde manier als u met generieke Kubernetes-naamruimten werkt. Om een supervisornaamruimte toe te voegen aan een Kubernetes-zone moet u de zone koppelen aan een eindpunt van vSphere 7 dat de gewenste resources van de Pacific-naamruimte bevat.

Service Broker bevat een versie van de pagina Kubernetes-zone waarmee Service Broker-beheerders toegang krijgen tot bestaande Kubernetes-zones zodat ze plaatsingsbeleidsregels kunnen maken voor Kubernetes-naamruimten en -clusters die vanuit de catalogus worden ingericht.

Voorwaarden

Configureer integratie met een geschikte VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-implementatie (TKGI). Zie VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-integratie configureren in Cloud Assembly.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Kubernetes-zones en klik op Nieuwe Kubernetes-zone.
 2. Voer de naam in van het account voor TKGI-integratie waarop u deze zone wilt toepassen.
  Hiermee wordt het cloudaccount of -eindpunt gedefinieerd dat aan de zone is gekoppeld. U kunt slechts één eindpunt aan elke zone toewijzen. Als u met de naamruimte van de supervisor op vSphere werkt, kunt u hier alleen vSphere-instanties selecteren die supervisornaamruimten bevatten.
 3. Voeg een naam en beschrijving voor de Kubernetes-zone toe.
 4. Voeg desgewenst capaciteitstags toe. Zie Capaciteitstags in Cloud Assembly gebruiken voor meer informatie.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op het tabblad Op aanvraag en voeg indien nodig TKGI-plannen toe voor de zone die u wilt gebruiken voor het inrichten van een cluster.
  U kunt een of meer plannen selecteren en prioriteiten toewijzen. Lagere nummers hebben een hogere prioriteit. Prioriteitstoewijzingen zijn secundair voor op tags gebaseerde selectie.
 7. Klik op het tabblad Cluster en klik vervolgens op de knop Berekening toevoegen om Kubernetes- of supervisorclusters aan de zone toe te voegen. Als u met een extern cluster werkt, wordt de onboarding voor Cloud Assembly automatisch voltooid wanneer u dit selecteert.
  U kunt Kubernetes-naamruimten toevoegen aan het cluster op de pagina Kubernetes-clusters in Cloud Assembly.

resultaten

Kubernetes-zones worden geconfigureerd voor gebruik met Cloud Assembly-implementaties.

Volgende stappen

Wijs de Kubernetes-zone toe aan een project.

 1. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Projecten en selecteer vervolgens het project dat u wilt koppelen aan uw Kubernetes-zone.
 2. Klik op het tabblad Kubernetes-inrichting op de pagina Project.
 3. Klik op Kubernetes-zone toevoegen en voeg de zone toe die u zojuist hebt gemaakt. U kunt meerdere zones selecteren indien nodig en u stelt ook de prioriteit in voor de zones.
 4. Klik op Opslaan.

Op het tabblad Kubernetes-inrichting van de pagina Project in Cloud Assembly kunt u limieten instellen voor het type en het aantal naamruimten dat gebruikers kunnen inrichten in een Kubernetes-zone. U kunt ook het type naamruimten selecteren dat in een zone kan worden ingericht: reguliere naamruimten of supervisornaamruimten. De tabel Kubernetes-zones op het tabblad Kubernetes-inrichting bevat kolommen met de huidige limietinstellingen. Als u limieten wilt instellen, klikt u op de betreffende zone in de tabel om een dialoogvenster te openen waarmee u limieten voor naamruimten en supervisornaamruimten kunt kiezen.

Klik in de kolom Ondersteunt in de tabel Kubernetes-zones om te selecteren welk type naamruimte kan worden ingericht voor de zone.

Nadat u een Kubernetes-zone aan een project hebt toegewezen, kunt u de pagina Cloudsjablonen op het tabblad Ontwerp in Cloud Assembly gebruiken om een implementatie in te richten op basis van de Kubernetes-zone en de projectconfiguratie. Deze pagina Cloudsjablonen bevat opties om een K8S-cluster, K8S-naamruimte en supervisornaamruimte toe te voegen. Selecteer de juiste optie voor de Kubernetes-resource waarmee u werkt.