Er zijn verschillende opties voor het configureren van cloudsjablonen om Puppet-gebaseerd configuratiebeheer op vCenter-computerbronnen te ondersteunen.

Puppet in vSphere met gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie

In het volgende voorbeeld ziet u YAML-voorbeeldcode voor Puppet in een vSphere-OVA met gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie.

Tabel 1.
Voorbeeld van... Voorbeeldblueprint-YAML
YAML-code voor Puppet in een vSphere-OVA met gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie.
inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  default: puppet
 password:
  type: string
  title: Password
  encrypted: true
  default: VMware@123
resources:
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: PEonAWS
   environment: dev
   role: 'role::linux_webserver'
   username: '${input.username}'
   password: '${input.password}'
   useSudo: true
   host: '${Webserver.*}’
   osType: linux
   agentConfiguration:
    runInterval: 15m
    certName: ‘${Machine.address}'
 Webserver:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   imageRef: >-
https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      ${input.username}:${input.password}
     expire: false
    users:
     - default
     - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
      ssh-authorized-keys:
       - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDytVL+Q6+vGbmkXoRpX dmettem@dmettem-m01.vmware.com
    runcmd:
     - echo "Defaults:${input.username}
YAML-code voor Puppet in een vSphere-OVA met gebruikersnaam- en wachtwoordverificatie op de berekeningsresource.
inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  default: puppet
 password:
  type: string
  title: Password
  encrypted: true
  default: VMware@123
resources:
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: PEonAWS
   environment: dev
   role: 'role::linux_webserver'
   username: '${input.username}'
   password: '${input.password}'
   useSudo: true
   host: '${Webserver.*}’
   osType: linux
   agentConfiguration:
    runInterval: 15m
    certName: ‘${Machine.address}'
 Webserver:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   imageRef: >-
https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      ${input.username}:${input.password}
     expire: false
    users:
     - default
     - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
      ssh-authorized-keys:
       - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDytVL+Q6+vGbmkXoRpX dmettem@dmettem-m01.vmware.com
    runcmd:
     - echo "Defaults:${input.username}
YAML-code voor Puppet in een vCenter met wachtwoordverificatie voor externe toegang op de berekeningsresource.
inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  description: Username to use to install Puppet agent
  default: puppet
 password:
  type: string
  title: Password
  default: VMware@123
  encrypted: true
  description: Password for the given username to install Puppet agent
resources:
 Puppet-Ubuntu:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   imageRef: >-
    https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova
   remoteAccess:
    authentication: usernamePassword
    username: '${input.username}'
    password: '${input.password}'
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: PEMasterOnPrem
   environment: production
   role: 'role::linux_webserver'
   username: '${input.username}'
   password: '${input.password}'
   host: '${Puppet-Ubuntu.*}'
   useSudo: true
   agentConfiguration:
    certName: '${Puppet-Ubuntu.address}'

Puppet in vSphere met gegenereerde PublicPrivateKey-verificatie

Tabel 2.
Voorbeeld van... Voorbeeldblueprint-YAML
YAML-code voor Puppet in een vSphere-OVA met gegenereerde PublicPrivateKey-verificatie op de berekeningsresource.
inputs: {}
resources:
 Machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   imageRef: >-
https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova
   remoteAccess:
    authentication: generatedPublicPrivateKey
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: puppet-BlueprintProvisioningITSuite
   environment: production
   role: 'role::linux_webserver'
   host: '${Machine.*}’
   osType: linux
   username: ubuntu
   useSudo: true
   agentConfiguration:
    runInterval: 15m
    certName: ‘${Machine.address}'
     - echo "Defaults:${input.username}