De kosten die beschikbaar zijn in uw Cloud Assembly-projecten, helpen u bij het beheren van de resourcekosten die aan volledige projecten zijn verbonden. Het project bevat ook de afzonderlijke implementatiekosten.

Een schermafbeelding van het tabblad Prijs van een project met de prijsanalyse van het project en de prijs voor elke implementatie.

De kosteninformatie die u voor een project en voor de afzonderlijke implementaties ziet, wordt weergegeven nadat ten minste één implementatie is ingericht die aan het project is gekoppeld. De kosten worden dagelijks berekend en bijgewerkt, zodat u de kosten van een implementatie in de loop van de tijd kunt bijhouden. De initiële waarden zijn gebaseerd op benchmarks uit de sector.

Cloudbeheerders kunnen de waarden aanpassen om de werkelijke kosten weer te geven.

Zie Prijskaarten gebruiken in vRealize Automation voor meer informatie.