De configuratieopties voor VPZ's zijn gewijzigd in Cloud Assembly. U kunt oudere virtuele privézones bijwerken of ermee werken in huidige versies van vRealize Automation.

In vRealize Automation 8.2 geconfigureerde gebruikers image- en soorttoewijzingen binnen VPZ's. In nieuwere versies van vRealize Automation maken gebruikers image- en soorttoewijzingen per tenant, waardoor de efficiëntie en configuratieflexibiliteit worden vergroot met name in implementaties met een groot aantal tenants. Hoewel het niet mogelijk is om deze oudere VPZ's die zijn gemaakt in vRealize Automation 8.2 te migreren, zijn er verschillende opties om ze te gebruiken met nieuwere versies van vRealize Automation.

De eerste en meest flexibele optie is om de oude image- en soorttoewijzingen te verwijderen uit de oudere VPZ's en ze opnieuw te configureren met nieuwe toewijzingen die zijn gemaakt op de pagina Tenantbeheer.

  1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Virtuele privézones om de VPZ-pagina te openen.
  2. Selecteer Imagetoewijzing om de bestaande toewijzing weer te geven.
  3. Selecteer toewijzingen en klik om ze te verwijderen.
  4. Selecteer Imagetoewijzing om de bestaande toewijzing weer te geven.
  5. Selecteer toewijzingen en klik om ze te verwijderen.
  6. Sluit de VPZ-pagina.
  7. Selecteer Tenanttoewijzing en maak een algemene toewijzing voor de toepasselijke tenants of maak een tenantspecifieke toewijzing.

U kunt ook oudere VPZ's gebruiken met nieuwere versies van vRA in hun bestaande configuratie. De oude image- en soorttoewijzingen werken nog steeds zoals geconfigureerd, maar hun configuratieopties zijn alleen-lezen op de VPZ-pagina. Deze opties bieden minder flexibiliteit dan de eerste optie.