Providerbeheerders kunnen algemene image- en soorttoewijzingen selecteren of maken die aan vRealize Automation-tenants kunnen worden toegewezen.

Met algemene image- en soorttoewijzing kunt u snel toewijzingen instellen die van toepassing zijn op meerdere tenants. U kunt deze toewijzingen ook snel bijwerken. Op de pagina Tenantbeheer kunt u ook specifieke image- en soorttoewijzingen voor de tenant maken die de standaardconfiguraties kunnen overschrijven.

Opmerking: Image- en soorttoewijzingen die zijn geconfigureerd op de pagina Tenantbeheer, zijn alleen van toepassing op tenants zoals geconfigureerd en zijn niet van toepassing op de bredere organisatie van de provider.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Tenants beheren in Cloud Assembly.
  Op de pagina Tenantbeheer worden alle tenants weergegeven die zijn geconfigureerd voor de organisatie van de beheerder in een kaartweergave.
 2. Selecteer Imagetoewijzing in het linkermenu van de pagina Tenantbeheer.
  Op de pagina Imagetoewijzing worden alle images weergegeven die momenteel zijn geconfigureerd voor tenants in Cloud Assembly en wordt aangegeven of de toewijzingen algemeen zijn of aan een specifieke tenant zijn gekoppeld.

  <img src="..." alt="">

 3. Selecteer Imagetoewijzing toevoegen om een imagetoewijzing toe te voegen voor gebruik met tenants.
  1. Selecteer een Account/regio waarop de imagetoewijzing moet worden toegepast.
  2. Voer een naam voor de imagetoewijzing in en selecteer de specifieke instantie of versie van de image waarop deze betrekking heeft.
  3. Voer de gewenste beperkingstags in.
  4. Selecteer het bereik voor de imagetoewijzing. Het bereik kan Alle tenants of algemeen zijn, of u kunt een specifieke tenant selecteren waarop de imagetoewijzing wordt toegepast.
 4. Indien gewenst kunt u een cloudconfiguratiescript gebruiken om aangepaste besturingssysteemkenmerken voor implementaties te definiëren.
  Bijvoorbeeld: afhankelijk van uw keuze om een cloudsjabloon in een publieke of privécloud te implementeren, kunt u specifieke gebruikersrechten, rechten voor het besturingssysteem of andere voorwaarden voor de image toepassen. Een cloudconfiguratiescript voldoet aan een cloud-init-indeling voor op Linux gebaseerde images of een cloudbase-init-indeling voor op Windows gebaseerde images. Zie Meer informatie over imagetoewijzingen in vRealize Automation voor meer informatie.
 5. Klik op Maken om de imagetoewijzing te maken.
 6. Selecteer Soorttoewijzing toevoegen om een soorttoewijzing toe te voegen voor gebruik met tenants.
  <img src="..." alt="">
  1. Selecteer een Account/regio waarop de soorttoewijzing van toepassing is.
  2. Voer een naam in voor de soorttoewijzing die u maakt.
  3. Selecteer de grootteparameters voor de soorttoewijzing die u maakt.
   U kunt het aantal processoren en de hoeveelheid geheugen voor deze soort opgeven.
  4. Selecteer het bereik voor de soorttoewijzing. Het bereik kan Alle tenants of algemeen zijn, of u kunt een specifieke tenant selecteren waarop de soorttoewijzing van toepassing is. Alle tenants is van toepassing op alle tenants in de organisatie van de providerbeheerder.
 7. Klik op Maken om de soorttoewijzing te maken.

resultaten

Nadat u algemene toewijzingen hebt gemaakt, worden deze toewijzingen weergegeven op de tabbladen Soorttoewijzing of Tenanttoewijzing op de pagina Tenantbeheer voor toepasselijke tenants.

Volgende stappen

U kunt algemene image- en soorttoewijzingen op deze pagina bewerken of verwijderen. Als u een toewijzing wilt bewerken, selecteert u deze en brengt u de gewenste wijzigingen aan.