U kunt in een Cloud Assembly-sjabloon vRealize Orchestrator-acties opnemen als cloudsjablooninvoer.

Een vRealize Orchestrator-actie toevoegen als invoer voor cloudsjablonen

Volg deze richtlijnen als u vRealize Orchestrator-acties wilt gebruiken als invoer voor cloudsjablonen.

 1. Maak in de vRealize Orchestrator-instantie die is ingesloten in vRealize Automation, een actie die doet wat u wilt.

  De vRealize Orchestrator-actie mag alleen de typen primitieve tekenreeks, geheel getal, getal en booleaans bevatten. vRealize Orchestrator-typen worden niet ondersteund.

  In dit eenvoudige voorbeeld verzamelt de vRealize Orchestrator-actie drie invoerwaarden en wordt een hardgecodeerde tekenreeks geretourneerd.

  vRealize Orchestrator-actiescript
 2. Maak of bewerk een cloudsjabloon in Cloud Assembly.
 3. Klik in de code-editor op het tabblad Invoer en Nieuwe cloudsjablooninvoer.
 4. Om de invoer van de vRealize Orchestrator-actie toe te voegen, klikt u op het type en vervolgens op Constante.

  Voeg elke invoer van de vRealize Orchestrator-actie afzonderlijk toe als nieuwe cloudsjablooninvoer.

  Invoer voor een actie toevoegen
 5. Nadat u de actie-invoer hebt toegevoegd, maakt u een nieuwe cloudsjablooninvoer en klikt u achtereenvolgens op het type, Externe bron en op Selecteren.
  De externe bron toevoegen
 6. Zoek in Actie naar de door u gemaakte vRealize Orchestrator-actie en klik vervolgens op Opslaan.
  Zoeken naar een actie

  Wanneer u de cloudsjabloon implementeert, worden de instellingen van de vRealize Orchestrator-actie weergegeven in het invoerformulier van de aanvragende gebruiker.

  Actie-instellingen in het invoerformulier

Configureerbare standaardwaarden

Als u het invoerformulier wilt invullen met standaardwaarden, voert u een van de volgende handelingen uit wanneer u de vRealize Orchestrator-actie als externe bron toevoegt.

 • Geef de standaardwaarde voor de eigenschap handmatig op.

  Wis de optie Binden en voer de waarde in.

  Handmatige standaardwaarde
 • Gebruik een andere eigenschapswaarde van de aanwezige invoer in de cloudsjabloon.

  Selecteer de optie Binden en selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzelijst.

  Gebonden standaard

Geïnventariseerde invoerselecties van vRealize Orchestrator toevoegen

Als u een op vRealize Orchestrator gebaseerde selectielijst in een invoerformulier wilt maken, doet u het volgende wanneer u deze aan cloudsjablooninvoer toevoegt.

 1. Maak in vRealize Orchestrator een actie die de waarden toewijst die u in de lijst wilt gebruiken.
 2. Vouw bij het toevoegen van de cloudsjablooninvoer Meer opties uit in Cloud Assembly.
 3. Klik voor Paren op Externe bron, klik op Selecteren en voeg de vRealize Orchestrator-actie toe die u hebt gemaakt.
  Opmerking: Als u ook een standaardwaarde maakt bij het toevoegen van de eigenschap, moet die standaardwaarde exact overeenkomen met een van de geïnventariseerde waarden van de vRealize Orchestrator-actie.
  Een geïnventariseerde selectielijst toevoegen