Als u wilt dat Cloud Assembly een Windows-machine initialiseert die is geïmplementeerd op vSphere, moet de image zijn gebaseerd op een vSphere-sjabloon met cloudbase-init geïnstalleerd en geconfigureerd.

De image maken

 1. Gebruik vSphere om een virtuele Windows-machine te maken en in te schakelen.
 2. Meld u op de virtuele machine aan bij Windows.
 3. Download Cloudbase-Init.

  https://cloudbase.it/cloudbase-init/#download

 4. Start het .msi-bestand voor de installatie van cloudbase-init.

  Tijdens de installatie voert u Administrator in als gebruikersnaam en selecteert u de optie om als LocalSystem uit te voeren.

  Pagina met account voor installatiewizard van cloudbase-init

  Andere instelselecties kunnen als standaardwaarden behouden blijven.

 5. Voer de installatie uit, maar sluit de laatste pagina Voltooid van de instelwizard niet.
  Belangrijk: Sluit de laatste pagina van de instelwizard niet.
 6. Ga, met de pagina Voltooid van de instelwizard nog steeds geopend, in Windows naar het installatiepad voor cloudbase-init en open het volgende bestand in een teksteditor.

  conf\cloudbase-init-unattend.conf

 7. Stel metadata_services in op OvfService zoals weergegeven. Voeg de instelling toe als deze nog niet bestaat.

  metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.ovfservice.OvfService

 8. Sla op en sluit cloudbase-init-unattend.conf.
 9. Open het volgende bestand in dezelfde map in een teksteditor.

  conf\cloudbase-init.conf

 10. Stel first_logon_behaviour, metadata_services en plugins in zoals weergegeven. Voeg de instellingen toe als ze nog niet bestaan.
  first_logon_behaviour=always
  . . .
  metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.ovfservice.OvfService
  . . . 
  plugins=cloudbaseinit.plugins.windows.createuser.CreateUserPlugin,cloudbaseinit.plugins.windows.setuserpassword.SetUserPasswordPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.sshpublickeys.SetUserSSHPublicKeysPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.userdata.UserDataPlugin
  . . .
 11. Sla op en sluit cloudbase-init.conf.
 12. Selecteer op de pagina Voltooid van de instelwizard de opties om Sysprep uit te voeren en af te sluiten na Sysprep en klik vervolgens op Voltooien.
  Opmerking: VMware heeft situaties gezien waarbij het uitvoeren van Sysprep voorkomt dat implementaties van de image werken.

  Bij de implementatie past Cloud Assembly een dynamisch gegenereerde aanpassingsspecificatie toe, waardoor de netwerkinterface wordt losgekoppeld. De in behandeling zijnde Sysprep-status in de image kan ertoe leiden dat de aanpassingsspecificatie mislukt en de implementatie niet wordt verbonden.

  Als u vermoedt dat dit gebeurt in uw omgeving, probeert u de Sysprep-opties uitgeschakeld te houden tijdens het maken van de image.
  Laatste pagina van de instelwizard voor cloudbase-init
 13. Nadat de virtuele machine is afgesloten, gebruikt u vSphere om er een sjabloon van te maken.

Extra details

De volgende tabel wordt uitgevouwen bij de configuratievermeldingen die tijdens het instellen zijn gemaakt.

Configuratie-instelling Doel
Gebruikersnaam, CreateUserPlugin en SetUserPasswordPlugin Na Sysprep gebruikt de eerste opstartprocedure CreateUserPlugin om het account met de gebruikersnaam Administrator te maken met een leeg wachtwoord. SetUserPasswordPlugin staat cloudbase-init toe om het lege wachtwoord te wijzigen in het externe toegangswachtwoord dat wordt opgenomen in de cloudsjabloon.
Gedrag bij eerste aanmelding Deze instelling vraagt de gebruiker om het wachtwoord te wijzigen bij de eerste aanmelding.
Metagegevensservices Door alleen OvfService weer te geven, zal cloudbase-init niet proberen andere metagegevensservices te vinden die niet worden ondersteund in vCenter. Dit resulteert in overzichtelijkere logboekbestanden, omdat de logboeken anders vol zouden staan met vermeldingen over mislukte pogingen om deze andere services te vinden.
Plug-ins Door alleen plug-ins met door OvfService ondersteunde mogelijkheden weer te geven, zijn logboeken opnieuw overzichtelijker. Cloudbase-init voert invoegtoepassingen uit in de opgegeven volgorde.
Uitvoeren als LocalSystem Deze instelling ondersteunt geavanceerde initialisatieopdrachten die mogelijk vereisen dat cloudbase-init wordt uitgevoerd onder een specifiek beheerdersaccount.