Als u een SCSI-schijf wilt beheren, moet u de SCSI-controller en het LUN-nummer (Logical Unit Number) opgeven en weten. Voor een vSphere-schijfobject kunt u Cloud Assembly gebruiken om beide waarden in de cloudsjabloon toe te wijzen.

De mogelijkheid om verschillende SCSI-controllers te gebruiken is belangrijk voor de prestaties. Dit is vereist voor sommige implementatietypen, zoals Oracle Real Application Clusters (RAC).

Eigenschappen voor SCSI-controller en LUN-schijf

Als u een SCSI-controller en LUN wilt toewijzen, voegt u de volgende eigenschappen voor een cloudsjabloon toe:

SCSIController

unitNumber

U hebt ook de optie om de eigenschappen weg te laten, waarbij de toewijzing een voorspelbare standaard volgt. Cloud Assembly implementeert SCSI-schijven niet langer in willekeurige volgorde, waardoor ze moeilijk te beheren waren.

SCSI-controllers en -schijven worden in volgorde genummerd, beginnend vanaf nul. Elke SCSI-controller kan SCSI-schijven met eenheidsnummers van 0 t/m 15 ondersteunen.

Optie 1: zowel SCSI-controller als eenheidsnummer instellen

U kunt beide eigenschappen volledig opgeven, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven. Zo ja, dan komen de toewijzing van de SCSI-controller en het eenheidsnummer overeen met de waarden die u invoert.

resources:
 Cloud_vSphere_Machine_1:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: centos
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   attachedDisks:
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_2.id}'
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_3.id}'
 Cloud_vSphere_Disk_1:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
   SCSIController: SCSI_Controller_2
   unitNumber: 0
 Cloud_vSphere_Disk_2:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
   SCSIController: SCSI_Controller_2
   unitNumber: 1
 Cloud_vSphere_Disk_3:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
   SCSIController: SCSI_Controller_3
   unitNumber: 4

Optie 2: alleen de SCSI-controller instellen

U kunt de SCSI-controller opgeven en het eenheidsnummer weglaten. In dit geval komt de toewijzing van de SCSI-controller overeen met de waarde die u invoert. Het eenheidsnummer wordt ingesteld op het eerste beschikbare eenheidsnummer onder die controller.

resources:
 Cloud_vSphere_Machine_1:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: centos
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   attachedDisks:
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_2.id}'
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_3.id}'
 Cloud_vSphere_Disk_1:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
   SCSIController: SCSI_Controller_0
 Cloud_vSphere_Disk_2:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
   SCSIController: SCSI_Controller_0
 Cloud_vSphere_Disk_3:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
   SCSIController: SCSI_Controller_1

Optie 3: beide eigenschappen weglaten

U kunt de SCSI-controller en het eenheidsnummer weglaten. In dit geval wordt de toewijzing ingesteld op de eerste beschikbare SCSI-controller en het eerste beschikbare eenheidsnummer onder die controller.

resources:
 Cloud_vSphere_Machine_1:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: centos
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   attachedDisks:
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_2.id}'
    - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_3.id}'
 Cloud_vSphere_Disk_1:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
 Cloud_vSphere_Disk_2:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1
 Cloud_vSphere_Disk_3:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   capacityGb: 1

Geen optie: alleen LUN

U kunt de SCSI-controller niet weglaten en alleen een eenheidsnummer opgeven. Als u dit doet, kan dit resulteren in een implementatie waarbij meerdere SCSI-controllers een schijf met dat nummer hebben, maar waarbij u voor beheerdoeleinden niet weet welke schijf dewelke is.

Invoer gebruiken om de SCSI-controller en het LUN in te stellen

Om het ontwerp dynamischer te maken, gebruikt u invoer, zodat de gebruiker tijdens de aanvraag of update het SCSI-controller en eenheidsnummer kan opgeven.

inputs:
 diskProperties:
  type: array
  minItems: 1
  maxItems: 10
  items:
   type: object
   properties:
    size:
     type: integer
    SCSIController:
     type: string
     title: SCSI Controller
     enum:
      - SCSI_Controller_0
      - SCSI_Controller_1
      - SCSI_Controller_2
      - SCSI_Controller_3
    unitNumber:
     type: integer
     title: Unit Number
     
resources:
 app:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  allocatePerInstance: true
  properties:
   flavor: small
   image: centos
   attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 0, 4), ''source'')}'
 disk:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  allocatePerInstance: true
  properties:
   capacityGb: '${input.diskProperties[count.index].size}'
   SCSIController: '${input.diskProperties[count.index].SCSIController}'
   unitNumber: '${input.diskProperties[count.index].unitNumber}'
   count: ${length(input.diskProperties)}
URL van Terraform CLI