Voor meer flexibiliteit kunt u expressies aan cloudsjablooncode toevoegen in Cloud Assembly.

Hoe expressies werken

Cloud Assembly-expressies gebruiken de construct ${expressie}, zoals in de volgende voorbeelden wordt weergegeven.

Opmerking: Cloud Assembly-expressies zijn anders dan reguliere expressies. Zie de expressiesyntaxis voor Cloud Assembly.

De volgende codevoorbeelden zijn ingekort tot de belangrijkste regels. De volledige, niet-bewerkte cloudsjabloon wordt aan het einde weergegeven.

Voorbeelden

Tijdens de implementatie kan de gebruiker de versleutelde sleutel plakken die nodig is voor externe toegang:

inputs:
 sshKey:
  type: string
  maxLength: 500
resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   remoteAccess:
    authentication: publicPrivateKey
    sshKey: '${input.sshKey}'

Voor het implementeren in VMware Cloud on AWS de mapnaam instellen op de vereiste naam van Workload:

inputs:
 environment:
  type: string
  enum:
   - AWS
   - vSphere
   - Azure
   - VMC
   - GCP
  default: vSphere
resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   folderName: '${input.environment == "VMC" ? "Workload" : ""}'

Tijdens het implementeren tagt u de machine met de tag env (in kleine letters) die overeenkomt met de geselecteerde omgeving:

inputs:
 environment:
  type: string
  enum:
   - AWS
   - vSphere
   - Azure
   - VMC
   - GCP
  default: vSphere
resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   constraints:
    - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'

Stel het aantal machines in het front-endcluster in op één (klein) of twee (groot). Houd er rekening mee dat het grote cluster wordt ingesteld op basis van eliminatie:

inputs:
 envsize:
  type: string
  enum:
   - Small
   - Large
resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   count: '${input.envsize == "Small" ? 1 : 2}'

Machines aan hetzelfde standaardnetwerk koppelen door te binden aan de eigenschap die is gevonden in de netwerkresource:

resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
 apitier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: Default
   networkType: existing

Toegangsreferenties versleutelen die zijn verzonden naar de API:

resources:
 apitier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    runcmd:
     - export apikey=${base64_encode(input.username:input.password)}
     - curl -i -H 'Accept:application/json' -H 'Authorization:Basic :$apikey' http://example.com

Het adres van de API-machine detecteren:

resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   cloudConfig: |
    runcmd:
     - echo ${resource.apitier.networks[0].address}
 apitier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'

Cloudsjabloon voltooien

inputs:
 environment:
  type: string
  enum:
   - AWS
   - vSphere
   - Azure
   - VMC
   - GCP
  default: vSphere
 sshKey:
  type: string
  maxLength: 500
 envsize:
  type: string
  enum:
   - Small
   - Large
resources:
 frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   folderName: '${input.environment == "VMC" ? "Workload" : ""}'
   image: ubuntu
   flavor: medium
   count: '${input.envsize == "Small" ? 1 : 2}'
   remoteAccess:
    authentication: publicPrivateKey
    sshKey: '${input.sshKey}'
   cloudConfig: |
    packages:
     - nginx
    runcmd:
     - echo ${resource.apitier.networks[0].address}
   constraints:
    - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
 apitier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   folderName: '${input.environment == "VMC" ? "Workload" : ""}'
   image: ubuntu
   flavor: small
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    runcmd:
     - export apikey=${base64_encode(input.username:input.password)}
     - curl -i -H 'Accept:application/json' -H 'Authorization:Basic :$apikey' http://example.com
   remoteAccess:
    authentication: publicPrivateKey
    sshKey: '${input.sshKey}'
   constraints:
    - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: Default
   networkType: existing
   constraints:
    - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'

Spacer