Als u SaltStack Config met vRealize Automation heeft geïntegreerd, kunt u de SaltStack Config-resource toepassen om de minions op virtuele machines in uw implementaties te installeren. Nadat de minion is geïmplementeerd, kunt u gebruikmaken van het krachtige configuratiebeheer, de correctie van afwijkingen en het statusbeheer van SaltStack Config om uw resources te beheren.

Minions zijn agents die de Salt-minionservice uitvoeren. De service abonneert zich op opdrachten die door een Salt-master worden gepubliceerd. Dit is een server die de Salt-masterservice uitvoert. Als een specifieke opdracht van toepassing is op een minion, voert de minion de opdracht uit.

U kunt de SaltStack Config-resource gebruiken om minions te implementeren en statusbestanden toe te passen wanneer u Linux- en Windows-machines implementeert. Om minions en statusbestanden op bestaande implementaties toe te voegen of bij te werken, kunt u de actie SaltStack-resource koppelen voor dag 2 uitvoeren. Zie Welke acties kan ik uitvoeren op Cloud Assembly-implementaties of ondersteunde resources voor meer informatie over de actie voor dag 2.

Als u de eigenschap saltConfiguration heeft gebruikt om minions en statusbestanden als actie voor dag 0 te implementeren, werkt u uw cloudsjablonen bij om de SaltStack Config-resource te gebruiken. De eigenschap saltConfiguration is niet langer beschikbaar voor gebruik in cloudsjablonen.

De actie Salt-configuratie toepassen voor dag 2 is nog steeds beschikbaar voor resources die de eigenschap saltConfiguration gebruiken.

Voordat u aan de slag gaat

 1. Controleer of u de integratie van SaltStack Config heeft geconfigureerd. Zie Een SaltStack Config-integratie in vRealize Automation configureren.

  Zie Inzicht in de gebruikersinterface van SaltStack om vertrouwd te raken met de werking van SaltStack Config, inclusief de belangrijkste concepten van minions.

 2. Controleer in SaltStack Config of de FQDN-naamomzetting van minion naar master werkt.
  1. Als u de FQDN op de Salt-master in SaltStack Config wilt controleren, klikt u op Doelen en selecteert u de doelgroep Alle minions.
  2. Filter de kolom Minion-id op de waarde saltmaster.
  3. Klik op saltmaster om de details weer te geven.
  4. Controleer of de FQDN-waarde klopt.
 3. Als u minions implementeert op een Linux-machine, controleert u of voor de images in vSphere die u van plan bent te implementeren met een Salt-minion, SSH-mogelijkheden zijn ingeschakeld. SSH wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot de machine en de minion te implementeren.
 4. Als u minions implementeert op een Windows-machine, raadpleegt u Hoe implementeer ik minions met behulp van de API (RaaS) in een Windows-omgeving.

 5. Als u minions implementeert op een virtuele machine waarop VMware Tools is geïnstalleerd en een Salt-minion is geconfigureerd, controleert u of de Salt-minionsleutel van VMware Tools wordt weergegeven op het tabblad Geaccepteerd in de werkplek Minionsleutels in SaltStack Config. Zie Salt-minion inschakelen met VMware Tools voor meer informatie.
  Opmerking: Als de VMware Tools Salt-minion een oudere versie is, wordt de Salt-minion niet naar de nieuwste versie geüpgraded door het implementeren van een minion op de virtuele machine. U moet uw Salt-master handmatig upgraden. Zie De masterplug-in upgraden voor meer informatie.
 6. Controleer of u IP-adressen kunt toewijzen aan de machines die u implementeert.

  SaltStack Config vereist dat de machines openbare IP-adressen hebben. Gebruik de IP-adressen van het openbare IP CIDR-bereik voor het SDDC (software-defined datacenter) waar uw Salt-master zich bevindt.

  Opmerking:

  Als er geen openbaar IP-adres is geconfigureerd voor de machine, wordt het IP-adres van de eerste NIC gebruikt.

 7. Controleer of de cloudsjabloon waaraan u de minion toevoegt, kan worden geïmplementeerd voordat u de SaltStack Config-resource-eigenschappen toevoegt.
 8. Controleer of u over de volgende servicerollen beschikt:
  1. Cloud Assembly-beheerder
  2. Cloud Assembly-gebruiker
  3. Service Broker-beheerder

  Deze servicerollen zijn vereist voor het gebruik van de SaltStack Config-resource.