Wanneer u met uitbreidbaarheidsabonnementen in Cloud Assembly werkt, kunt u terminologie tegenkomen die specifiek is voor de abonnementen en gebeurtenisbrokerservice.

Tabel 1. Uitbreidbaarheidsterminologie
Term Beschrijving
Gebeurtenisonderwerp Geeft een beschrijving van een verzameling gebeurtenissen met dezelfde logische opzet en dezelfde structuur. Elke gebeurtenis is een instantie van een gebeurtenisonderwerp.

U kunt blokkerende parameters aan bepaalde gebeurtenisonderwerpen toewijzen. Zie Gebeurtenisonderwerpen blokkeren voor meer informatie.

Gebeurtenis Duidt op een wijziging van de status van de producer of andere entiteiten die erdoor worden beheerd. De gebeurtenis is de entiteit die informatie over het optreden ervan registreert.
Gebeurtenisbrokerservice De service die ervoor zorgt dat de berichten die een producer publiceert, worden doorgestuurd naar de abonnees.
Lading De gebeurtenisgegevens die alle relevante eigenschappen voor dat gebeurtenisonderwerp bevatten.
Abonnement Geeft aan dat een abonnee op de hoogte wil worden gehouden over een gebeurtenis. Dit gebeurt door een abonnement te nemen op een gebeurtenisonderwerp en de criteria te definiëren die de melding activeren. Abonnementen koppelen uitbreidbaarheidsacties of -werkstromen aan activeringsgebeurtenissen die worden gebruikt om delen van de levenscyclus van applicaties te automatiseren.
Abonnee De gebruiker die meldingen ontvangt voor gebeurtenissen die conform het ingestelde abonnement naar de gebeurtenisbrokerservice worden gepubliceerd. De abonnee kan ook een consument worden genoemd.
Systeembeheerder Een gebruiker met rechten om werkstroomabonnementen op tenant- en systeemniveau te maken, te lezen, bij te werken en te verwijderen met behulp van Cloud Assembly.
Werkstroomabonnement Geeft aan voor welk gebeurtenisonderwerp en onder welke voorwaarden een vRealize Orchestrator-werkstroom wordt geactiveerd.
Actieabonnement Geeft aan voor welk gebeurtenisonderwerp en onder welke voorwaarden een uitbreidbaarheidsactie wordt geactiveerd.
Werkstroom Een vRealize Orchestrator-werkstroom die in Cloud Assembly is geïntegreerd. U kunt deze werkstromen aan gebeurtenissen in abonnementen koppelen.
Uitbreidbaarheidsactie Een gestroomlijnd script met code dat kan worden uitgevoerd nadat een gebeurtenis in een abonnement is geactiveerd. Uitbreidbaarheidsacties lijken op werkstromen, maar zijn lichter. Uitbreidbaarheidsacties kunnen vanuit Cloud Assembly worden aangepast.
Actie-uitvoeringen Toegankelijk via het tabblad Actie-uitvoeringen. Een actie-uitvoering is een gedetailleerd logboek met uitbreidbaarheidsacties die zijn uitgevoerd als reactie op activeringsgebeurtenissen.