In een geïntegreerde vRealize Automation- en vRealize Operations Manager-omgeving hebt u toegang tot inzichten en waarschuwingen voor vRealize Automation-objecten die worden bewaakt door vRealize Operations Manager.

Het dashboard Inzichten en de tabbladen Waarschuwingen bieden de realtimecapaciteit en gerelateerde informatie over het feit dat u beheerbeslissingen in vRealize Automation moet nemen zonder dat u vRealize Operations Manager hoeft te openen. De informatie wordt verstrekt door de gekoppelde vRealize Operations Manager-applicatie.

Werken met het dashboard Inzichten en met resourcewaarschuwingen

Het dashboard Inzichten biedt informatie over capaciteitsverbruik voor alle berekeningen in de cloudzone en gegroepeerd per project. Het kan ook projectimplementaties tonen die optimalisatie nodig hebben.

De pagina's Waarschuwingen geven potentiële capaciteits- en prestatieproblemen weer voor objecten zoals cloudzones, projecten, implementaties en virtuele machines. Ze bevatten ook informatie voor projecteigenaren, bijvoorbeeld over welke van hun implementaties kunnen worden geoptimaliseerd. Elke implementatiekoppeling opent het tabblad Optimaliseren in de implementatie, waar specifieke richtlijnen worden gegeven.

Het volgende diagram illustreert de relatie tussen uw vRealize Automation-resources en -implementaties en de gegevens die de gekoppelde vRealize Operations Manager-applicatie biedt in vRealize Automation.

Diagram van bruikbare waarschuwingen in vRealize Automation verkregen uit de statistieken van de geïntegreerde vRealize Operations-gegevensverzameling.

Werken met het dashboard Inzichten

Het dashboard Inzichten, dat beschikbaar is op elke cloudzonepagina, biedt de volgende vRealize Operations Manager-statistieken:
 • Gebruik van CPU, geheugen en opslag als percentage van capaciteit
 • Samenvatting van capaciteitsverbruik
 • De vraag- en gebruiksgeschiedenis van CPU en geheugen
 • Verbruik in meerdere projecten
 • Terug te winnen resourcecapaciteit, met kostenbesparingen, voor implementaties en projecten in een cloudzone

Voorbeeld van het dashboard Inzichten met CPU-, geheugen- en opslagcapaciteit

Het biedt ook een optie om projecteigenaren te waarschuwen voor implementaties die kunnen worden geoptimaliseerd.

Het dashboard Inzichten is beschikbaar voor vSphere- en VMware Cloud on AWS-cloudzones, op voorwaarde dat de cloudaccounts worden geconfigureerd in zowel vRealize Automation als vRealize Operations Manager en worden bewaakt in vRealize Operations Manager.

Zie Het dashboard Inzichten gebruiken om de resourcecapaciteit te bewaken en projecteigenaren op de hoogte te stellen in vRealize Automation voor meer informatie.

Werken met waarschuwingen

De pagina Waarschuwingen biedt de volgende filtercategorieën. Filtercategorieën worden geleverd door de bijbehorende vRealize Operations Manager-applicatie.
 • Ernst
 • Status
 • Impact
 • Type
 • Subtype
 • Resource

Elk filter kan verder worden verfijnd met behulp van snelle filters. Het resourcefilter kan bijvoorbeeld verder worden verfijnd met de typen snelle filters van de cloudzone, de virtuele machine, de implementatie en de projectresource.

U kunt combinaties van filters en snelle filters gebruiken om te bepalen welke waarschuwingen beschikbaar zijn voor weergave.

Waarschuwing met een combinatie van meerdere filters en snelle filters

Sommige Waarschuwingen geven informatie over, en een koppeling naar, implementaties die kunnen worden geoptimaliseerd. Een afzonderlijke waarschuwing kan de optie bieden om contact op te nemen met de projecteigenaar, een dashboard Inzichten te onderzoeken of mogelijke acties uit te voeren.

Voorbeeldwaarschuwing met een implementatie die kan worden geoptimaliseerd, zoals beschreven in de tekst

Waarschuwingen zijn momenteel beschikbaar voor vSphere- en VMware Cloud on AWS-resourceobjecten.

Zie Waarschuwingen gebruiken om de resourcecapaciteit, prestaties en beschikbaarheid in vRealize Automation te beheren en Waarschuwingen gebruiken om implementaties in vRealize Automation te optimaliseren voor meer informatie over het configureren en gebruiken van geïntegreerde waarschuwingen.