Als beheerder kunt u plaatsingsbeleid definiëren voor projecten waarbij meerdere cloudzones in aanmerking komen als doelzone van de implementatie. Als u bijvoorbeeld een project heeft waarin u cloudsjablonen wilt implementeren op basis van de ingestelde prioriteit, wilt u mogelijk de geïmplementeerde resources in meerdere zones verdelen op basis van wie de beste Vm:host-ratio heeft, of wilt u de VM's verdelen op basis van het aantal vrije resources in de zones. .

Overwegingen bij toewijzingen

Voor een standaard- of verspreid plaatsingsbeleid.

 • Als de implementerende gebruiker rechten heeft om cloudaccounts te beheren die zich in de onderhoudsmodus bevinden, kan het toewijzingsproces een cloudaccount selecteren dat zich in de onderhoudsmodus bevindt omdat de gebruiker mogelijk een testimplementatie moet uitvoeren voordat het onderhoudsvenster wordt gesloten.
 • Als de gebruiker geen rechten heeft om cloudaccounts te beheren, worden de cloudaccounts die zich in de onderhoudsmodus bevinden, uit het toewijzingsproces gefilterd.
 • Hosts die zich in de onderhoudsmodus bevinden, worden meegeteld in de verspreide verhouding. Om een host in onderhoud uit te sluiten van de verhoudingsberekening, moet u de energiestatus instellen op uit.

Voor een verspreid beleid.

 • Verhoudingen worden berekend op basis van hosts. De hosts kunnen standalone zijn of deel uitmaken van een cluster.
 • Als een standalone host wordt uitgeschakeld, wordt deze niet meegeteld in de verhouding.
 • Als een host die deel uitmaakt van een cluster wordt uitgeschakeld, wordt de uitgeschakelde status niet doorgevoerd in het cluster en wordt de host nog steeds beschouwd bij het berekenen van de verhouding.

Voor een spread by memory-beleid

 • De hoeveelheid beschikbaar geheugen wordt berekend door de hoeveelheid geheugen van alle hosts in de cloudzone te identificeren en door het toegewezen geheugen van alle momenteel geïmplementeerde virtuele machines te identificeren. Er zijn echter variaties op basis van of het project privécloudzones, publieke cloudzones of een combinatie van privé en publiek evalueert.
  • Projecten met alleen privécloudzones.

   Om het beschikbare geheugen voor privécloudzones te bepalen, wordt het totale geheugen van de hosts in de zone opgehaald. De hoeveelheid geheugen die aan alle beheerde virtuele machines is toegewezen, wordt opgehaald. Het toegewezen geheugen wordt gedeeld door het totale geheugen om de verhouding te bepalen die omgekeerd evenredig is met de grootte van de zone of het cluster. De zone of het cluster met de kleinste verhouding wordt beschouwd als het meest beschikbare geheugen omdat het de grootste hoeveelheid beschikbaar geheugen heeft evenredig met de grootte.

  • Projecten met alleen publieke cloudzones.

   Het is niet mogelijk om het vrije geheugen voor publieke cloudzones te bepalen. Daarom wordt de hoeveelheid geheugen die aan alle beheerde virtuele machines is toegewezen, opgehaald. De cloudzones worden geordend op de hoeveelheid toegewezen geheugen, zodat de zone met de minste hoeveelheid toegewezen geheugen als eerste wordt voorrang krijgt.

  • Projecten met een combinatie van privé- en publieke cloudzones.

   Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen wilt bepalen, wordt de privécloudzone met de grootste hoeveelheid totaalgeheugen, wat ophaalbare informatie is, de uitgangswaarde die wordt gebruikt voor alle publieke cloudzones.

   Om het beschikbare geheugen voor privécloudzones te bepalen, wordt het totale geheugen van de hosts in de zone opgehaald. De hoeveelheid geheugen die aan alle beheerde virtuele machines is toegewezen, wordt opgehaald. Het toegewezen geheugen wordt gedeeld door het totale geheugen om de verhouding te bepalen die omgekeerd evenredig is met de grootte van de zone of het cluster. De zone of het cluster met de kleinste verhouding wordt beschouwd als het meest beschikbare geheugen omdat het de grootste hoeveelheid beschikbaar geheugen heeft evenredig met de grootte.

Het plaatsingsbeleid instellen

Als er voor een project meerdere gelijkwaardige cloudzones in aanmerking komen als doel voor een implementatie, wordt de plaatsing tijdens de implementatieaanvraag vastgesteld op basis van het plaatsingsbeleid dat u heeft geconfigureerd.

 1. Selecteer Infrastructuur > Projecten en maak of selecteer een project.
 2. Klik in het project op het tabblad Inrichting.
 3. Selecteer een beleid.
  Plaatsingsbeleid Beschrijving
  Standaard

  Implementeert de aangevraagde resources in de eerste cloudzone die voldoet aan de vereisten.

  Selecteer Standaard wanneer u de workloads op volgorde van prioriteit wilt implementeren en u het geen probleem vindt dat alle resources op een host worden gebruikt.

  Als deze optie is geselecteerd, worden er geen waarden voor VM en Hosts opgehaald.

  Verspreid

  Implementeert de aangevraagde resources in de cloudzone met het kleinste aantal virtuele machines per host.

  Selecteer Verspreid wanneer u de workloads over hosts wilt distribueren en resources algemeen over hosts wilt verdelen.

  Als deze optie is geselecteerd, wordt het aantal VM's en hosts opgehaald uit de resources van de cloudzone en vervolgens geëvalueerd.

  Spread by Memory

  Implementeert de aangevraagde resources in de cloudzone met de grootste hoeveelheid vrij geheugen.

  Selecteer Spread by Memory wanneer u wilt dat de belastingen op hosts met de grootste hoeveelheid niet-toegewezen geheugen worden geplaatst.

  Als deze optie is geselecteerd, hangt de identificatie van de zone met het meeste vrije geheugen af van het feit of het project alleen privécloudzones, publieke cloudzones of een combinatie bevat. Zie de bovenstaande toewijzingsoverwegingen.

 4. Klik op Opslaan.

Controleren hoe het beleid wordt toegepast

Nadat u het plaatsingsbeleid op projectniveau heeft geconfigureerd, kunt u in een inrichtingsdiagram zien waar het systeem de cloudsjabloon wil implementeren.

 1. Selecteer Ontwerp > Cloudsjablonen en selecteer of configureer een sjabloon die het project gebruikt waarvoor u een beleid heeft geselecteerd.
 2. Klik op Test.
 3. Wanneer de test is voltooid, klikt u op Inrichtingsdiagram in de testresultaten.
 4. Het diagram ziet er ongeveer uit zoals in de volgende twee voorbeelden.
  Beleidstype Inrichtingsdiagram
  Standaard Schermafbeelding van het inrichtingsdiagram waarin het standaardbeleid is gemarkeerd en VM en host de waarde nul hebben.
  Verspreid Schermafbeelding van het inrichtingsdiagram waarin het spreidingsbeleid is gemarkeerd en de VM- en hostwaarden aangeven wat de beste verhouding is.
 5. Als u klaar bent om te implementeren, gaat u terug naar de cloudsjabloon en klikt u op Implementeren.

Evaluatie van het plaatsingsbeleid tijdens het toewijzingsproces

Het volgende diagram laat zien wanneer het beleid wordt geëvalueerd tijdens het toewijzingsproces en wanneer de doelzone en host worden geïdentificeerd.

Werkstroomdiagram dat illustreert hoe de plaatsing wordt bepaald op basis van het standaard- of verspreide plaatsingsbeleid.