Op het tabblad Actie-uitvoeringen ziet u een logboek van geactiveerde uitbreidbaarheidsacties voor een abonnement en hun status.

U kunt het logboek met actie-uitvoeringen weergeven via Uitbreidbaarheid > Activiteit > Actie-uitvoeringen. U kunt de lijst met actie-uitvoeringen ook op een of meer eigenschappen tegelijk filteren.