Configureer eerst de resources waar Cloud Assembly-engineeringgebruikers later de applicatie kunnen ontwikkelen en testen en in productie kunnen brengen.

De infrastructuur omvat clouddoelen en definities met betrekking tot de beschikbare machines, netwerken en opslag die de WordPress-site nodig heeft.

Vereisten

Meld u als Cloud Assembly-beheerder aan bij Cloud Assembly.

1. Cloudaccounts toevoegen

In deze stap voegt de cloudbeheerder twee cloudaccounts toe. Het voorbeeldproject zal ontwikkelings- en testwerk uitvoeren in AWS en in productie gaan in Azure.

 1. Ga naar Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts.
 2. Klik op Cloudaccount toevoegen, selecteer Amazon Web Services en voer waarden in.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Toegangssleutel-id R5SDR3PXVV2ZW8B7YNSM
  Geheime toegangssleutel SZXAINXU4UHNAQ1E156S
  Naam OurCo-AWS
  Beschrijving WordPress

  Houd er rekening mee dat alle waarden alleen voorbeelden zijn. Uw accountgegevens zullen hiervan verschillen.

 3. Klik op Valideren om de verificatiegegevens te controleren.
 4. Sta in Configuratie inrichting in de regio's VS - oost 1 en VS - west 2 toe.
 5. (Optioneel) Selecteer de optie om standaardcloudzones voor de regio's te maken.
 6. Klik op Toevoegen.
 7. Klik op Cloudaccount toevoegen, selecteer Microsoft Azure en voer waarden in.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Abonnements-id ef2avpf-dfdv-zxlugui1i-g4h0-i8ep2jwp4c9arbfe
  Tenant-id dso9wv3-4zgc-5nrcy5h3m-4skf-nnovp40wfxsro22r
  Clientapplicatie-id bg224oq-3ptp-mbhi6aa05-q511-uf1yjr2sttyik6bs
  Geheime sleutel clientapplicatie 7uqxi57-0wtn-kymgf9wcj-t2l7-e52e4nu5fig4pmdd
  Naam OurCo-Azure
  Beschrijving WordPress
 8. Klik op Valideren om de verificatiegegevens te controleren.
 9. Sta in Configuratie de inrichting in de regio VS - oost toe.
 10. (Optioneel) Selecteer de optie om een standaardcloudzone voor de regio te maken.
 11. Klik op Toevoegen.

2. Cloudzones toevoegen

In deze voorbeeldstap voegt de cloudbeheerder drie cloudzones toe voor ontwikkelings-, test- en productiedoeleinden.

 1. Ga naar Infrastructuur > Configureren > Cloudzones.
 2. Klik op Nieuwe cloudzone en voer waarden in voor de ontwikkelingsomgeving.

  Als u een standaardcloudzone heeft gemaakt tijdens het toevoegen van het bovenliggende cloudaccount, hoeft u alleen de standaardcloudzone te bewerken en geen nieuwe toe te voegen.

  Instelling voor cloudzone Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-AWS/us-east-1
  Naam OurCo-AWS-US-East
  Beschrijving WordPress
  Plaatsingsbeleid Standaard
  Mogelijkheidstags env:dev

  Houd er rekening mee dat alle waarden alleen voorbeelden zijn. Uw zonegegevens zullen hiervan verschillen.

 3. Klik op Berekenen en controleer of de zones die u verwacht, zich daar bevinden.
 4. Klik op Maken.
 5. Herhaal het proces tweemaal met waarden voor de test- en productieomgevingen.
  Instelling voor cloudzone Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-AWS/us-west-2
  Naam OurCo-AWS-US-West
  Beschrijving WordPress
  Plaatsingsbeleid Standaard
  Mogelijkheidstags env:test
  Instelling voor cloudzone Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-Azure/East US
  Naam OurCo-Azure-East-US
  Beschrijving WordPress
  Plaatsingsbeleid Standaard
  Mogelijkheidstags env:prod

3. Soorttoewijzingen toevoegen

In deze voorbeeldstap voegt de cloudbeheerder soorttoewijzingen toe aan het account voor capaciteitsbehoeften die afhankelijk van de implementatie kunnen variëren.

Soorttoewijzing heeft betrekking op machine-implementaties van verschillende grootten en hiernaar wordt informeel verwezen als T-shirtmaat.

 1. Ga naar Infrastructuur > Configureren > Soorttoewijzingen. In elke cloudzone moeten kleine, gemiddelde en grote soorten zijn toegestaan.
 2. Klik op Nieuwe soorttoewijzing en voer waarden in voor de cloudzone voor ontwikkeling.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Soortnaam small

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-east-1

  t2.micro

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-west-2

  t2.micro

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-Azure/East US

  Standard_A0

  Houd er rekening mee dat alle waarden alleen voorbeelden zijn. Uw soorten zullen hiervan verschillen.

 3. Klik op Maken.
 4. Herhaal het proces tweemaal met waarden voor middelgrote en grote soorten.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Soortnaam medium

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-east-1

  t2.medium

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-west-2

  t2.medium

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-Azure/East US

  Standard_A3

  Instelling Voorbeeldwaarde
  Soortnaam large

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-east-1

  t2.large

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-west-2

  t2.large

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-Azure/East US

  Standard_A7

4. Imagetoewijzingen toevoegen

In deze voorbeeldstap voegt de cloudbeheerder een imagetoewijzing toe voor Ubuntu, de host voor de WordPress-server en de MySQL-databaseserver.

Plan het besturingssysteem door imagetoewijzingen toe te voegen. Elke cloudzone heeft een Ubuntu-imagetoewijzing nodig.

 1. Ga naar Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzingen.
 2. Klik op Nieuwe imagetoewijzing en voer waarden in voor Ubuntu-servers.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Imagenaam ubuntu

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-east-1

  ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-AWS/us-west-2

  ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64

  Account/regio

  Waarde

  OurCo-Azure/East US

  azul-zulu-ubuntu-1604-923eng

  Houd er rekening mee dat alle waarden alleen voorbeelden zijn. Uw images zullen hiervan verschillen.

 3. Klik op Maken.

5. Netwerkprofielen toevoegen

In deze voorbeeldstap voegt de cloudbeheerder een netwerkprofiel toe aan elke cloudzone.

In elk profiel voegt de beheerder een netwerk toe voor de WordPress-machines en een tweede netwerk dat zich aan de andere kant van een uiteindelijke load balancer zal bevinden. Het tweede netwerk is het netwerk waarmee gebruikers uiteindelijk verbinding maken.

 1. Ga naar Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw netwerkprofiel en maak een profiel voor de cloudzone voor ontwikkeling.
  Instelling voor netwerkprofiel Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-AWS/us-east-1
  Naam devnets
  Beschrijving WordPress
 3. Klik op Netwerken en klik op Netwerk toevoegen.
 4. Selecteer wpnet, appnet-public en klik op Toevoegen.

  Houd er rekening mee dat alle waarden alleen voorbeelden zijn. Uw netwerknamen zullen hiervan verschillen.

 5. Klik op Maken.

  In dit WordPress-voorbeeld is niet vereist dat u netwerkbeleid of netwerkbeveiligingsinstellingen opgeeft.

 6. Herhaal het proces tweemaal om een netwerkprofiel te maken voor de test- en productiecloudzones in het WordPress-voorbeeld. Voeg in elk geval de wpnet- en appnet-public-netwerken toe.
  Instelling voor netwerkprofiel Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-AWS/us-west-2
  Naam testnets
  Beschrijving WordPress
  Instelling voor netwerkprofiel Waarde
  Account/regio OurCo-Azure/East US
  Naam prodnets
  Beschrijving WordPress

6. Opslagprofielen toevoegen

In deze voorbeeldstap voegt de cloudbeheerder een opslagprofiel toe aan elke cloudzone.

De beheerder plaatst snelle opslag in de productiezone en algemene opslag in de ontwikkelings- en testzone.

 1. Ga naar Infrastructuur > Configureren > Opslagprofielen.
 2. Klik op Nieuw opslagprofiel en maak een profiel voor de cloudzone voor ontwikkelingsdoeleinden.

  Er worden extra velden weergegeven nadat u het account/de regio hebt geselecteerd.

  Instelling voor opslagprofiel Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-AWS/us-east-1
  Naam OurCo-AWS-US-East-Disk
  Beschrijving WordPress
  Apparaattype EBS
  Volumetype SSD voor algemeen gebruik
  Mogelijkheidstags storage:general

  Houd er rekening mee dat alle waarden alleen voorbeelden zijn.

 3. Klik op Maken.
 4. Herhaal het proces om een profiel te maken voor de cloudzone voor testdoeleinden.
  Instelling voor opslagprofiel Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-AWS/us-west-2
  Naam OurCo-AWS-US-West-Disk
  Beschrijving WordPress
  Apparaattype EBS
  Volumetype SSD voor algemeen gebruik
  Mogelijkheidstags storage:general
 5. Herhaal het proces om een profiel voor de cloudzone voor productie te maken. Deze heeft verschillende instellingen omdat het een Azure-zone is.
  Instelling voor opslagprofiel Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-Azure/East US
  Naam OurCo-Azure-East-US-Disk
  Beschrijving WordPress
  Opslagtype Beheerde schijven
  Schijftype Premium-LRS
  Opslaan in cache van besturingssysteemschijf Alleen-lezen
  Opslaan in cache van gegevensschijf Alleen-lezen
  Mogelijkheidstags storage:fast

Wat moet u nu doen

Maak een project om gebruikers te identificeren en om inrichtingsinstellingen te definiëren. Zie Deel 2: het voorbeeld van een Cloud Assembly-project maken.