Een vRealize Automation-imagetoewijzing is de plaats waar u natuurlijke taal gebruikt om besturingssystemen voor doelimplementaties te definiëren voor een specifiek(e) cloudaccount/-regio.

  1. Open de Cloud Assembly-service in vRealize Automation.
  2. Selecteer Tenantbeheer > Imagetoewijzingen en klik op Nieuwe imagetoewijzing.
  3. Reageer op prompts op het scherm om de imagetoewijzing te maken.