U kunt een vCenter-cloudaccount toevoegen voor de accountregio's waarop u vRealize Automation-cloudsjablonen wilt implementeren.

Voor netwerk- en beveiligingsdoeleinden kunt u een vCenter-cloudaccount koppelen aan een NSX-T- of NSX-V-cloudaccount. Een NSX-T-cloudaccount kan worden gekoppeld aan een of meer vCenter-cloudaccounts. Een NSX-V-cloudaccount kan echter alleen worden gekoppeld aan een vCenter-cloudaccount.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het vCenter-accounttype en voer het IP-adres van de vCenter-serverhost in.
 3. Als u een externe vSphere wilt gebruiken, selecteert u de optie Alle verkeer doorsturen via proxy en selecteert u de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) in het vervolgkeuzemenu.

  Nadat u een vREx-proxy heeft geselecteerd, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw valideren en opslaan.

 4. Voer uw vCenter Server-beheerdersreferenties in en klik op Valideren.

  Gegevens van alle datacenters die aan het vCenter-account zijn gekoppeld worden verzameld.

  Gegevens van de volgende elementen worden verzameld, evenals alle vSphere-labels voor de volgende elementen:
  • Machines
  • Clusters en hosts
  • Poortgroepen
  • Gegevensopslag

  Externe vSphere-agents (proxy's) worden ook verzameld als ze zijn geconfigureerd in vCenter. Zie Hoe kan ik een vRealize Automation Extensibility-proxy configureren en gebruiken met een vCenter-cloudaccount voor verbeterde vRealize Automation-prestaties in datacenters.

  U kunt overwegen de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy te gebruiken om een meer betrouwbare verbinding met een server tot stand te brengen, een betere verwerkingsdoorvoer te krijgen of omwille van netwerkisolatie. Als u een externe vSphere wilt gebruiken, waarbij u al voldoet aan de vereisten voor het implementeren en configureren van een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx), schakelt u het selectievakje Alle verkeer doorsturen via proxy in en selecteert u de geconfigureerde vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) in het vervolgkeuzemenu met beschikbare vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy's (vREx). Nadat u een vREx-proxy heeft geselecteerd, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw valideren en opslaan.

 5. Selecteer ten minste een van de beschikbare datacenters op de opgegeven vCenter-server om inrichting voor dit cloudaccount toe te staan.
 6. Een efficiënte werkwijze is het maken van een cloudzone voor inrichting op de geselecteerde datacenters.

  U kunt ook cloudzones maken in een afzonderlijke stap in overeenstemming met de cloudstrategie van uw organisatie.

  Zie Meer informatie over Cloud Assembly-cloudzones voor informatie over cloudzones.

 7. Selecteer nu een bestaand NSX-cloudaccount.

  U kunt het NSX-account nu selecteren, of later wanneer u het cloudaccount bewerkt.

  Zie Een NSX-V-cloudaccount maken in vRealize Automation voor informatie over NSX-V-cloudaccounts.

  Zie Een NSX-T-cloudaccount maken in vRealize Automation voor informatie over NSX-T-cloudaccounts.

  Zie Wat gebeurt er als ik een NSX-cloudaccountassociatie in vRealize Automation verwijder voor informatie over het maken van associatiewijzigingen nadat u een cloudsjabloon hebt geïmplementeerd.

 8. Als u tags wilt toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u capaciteitstags in.

  U kunt nu tags toevoegen, of later wanneer u het cloudaccount bewerkt. Zie Tags gebruiken om Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren voor informatie over taggen.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

 9. Klik op Opslaan.

resultaten

Het cloudaccount wordt toegevoegd en de geselecteerde datacenters zijn beschikbaar voor de opgegeven cloudzone. Verzamelde gegevens, zoals machines, netwerken, opslag en volumes, worden weergegeven in het gedeelte Resources van het tabblad Infrastructuur.

Volgende stappen

Configureer resterende infrastructuurresources voor dit cloudaccount. Zie Uw Cloud Assembly-resource-infrastructuur maken.

Zie Een traditioneel vCenter-cloudaccount converteren naar een account op basis van een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) voor informatie over het converteren van een bestaand cloudaccount.