Als cloudbeheerder kunt u een vRealize Automation-cloudaccount maken voor Amazon Web Services (AWS) voor accountregio's waarop uw team vRealize Automation-cloudsjablonen gaat implementeren.

Voor geautoriseerde gebruikers ondersteunen AWS-cloudaccounts toegang tot de AWS GovCloud-configuratie. Deze configuratie ondersteunt de meeste standaard functionaliteiten van het vRealize Automation-cloudaccount met betrekking tot projectconfiguratie, labels en infrastructuur. In Cloud Assembly-cloudsjablonen wordt het gebruik van AWS PaaS-eigenschappen (Platform as a Service) ondersteund.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een AWS-cloudaccount configureert.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het accounttype AWS en voer de verificatiegegevens en andere waarden in.
 3. Klik op Valideren.
  De accountregio's die aan het account zijn gekoppeld worden verzameld.
 4. Selecteer de regio’s waarin u deze resource wilt inrichten.
 5. Klik op Een cloudzone maken voor de geselecteerde regio's om efficiënt te werken.
 6. Als u tags moet toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u mogelijkheidstags in. Zie Tags gebruiken om Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

 7. Klik op Toevoegen.

resultaten

Het account wordt toegevoegd aan vRealize Automation en de geselecteerde regio's zijn beschikbaar voor de opgegeven cloudzone.

Volgende stappen

Configureer infrastructuurbronnen voor dit cloudaccount.

AWS-integratie ondersteunt het gebruik van de schijfopties voor volumetypen GP3 en IO2. Er gelden beperkingen voor de grootte van het volume en IO2-waarden voor specifieke volumetypen. Op de volgende pagina worden de ondersteunde configuraties uitgelegd: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html.

Selecties voor volumetypen GP3 en IO2 moeten worden geconfigureerd in een opslagprofiel voordat deze kunnen worden gebruikt in implementaties. Vervolgens kunnen gebruikers deze toevoegen wanneer ze een cloudsjabloon instellen met behulp van de eigenschap volumeType om de volumeconfiguratie op te geven. In het volgende cloudsjabloonfragment ziet u een voorbeeld van hoe de eigenschap volumeType wordt gebruikt.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_AWS_Volume_1:
  type: Cloud.AWS.Volume
  properties:
   capacityGb: 1
   volumeType: gp3
   iops: 3000

U kunt ook een geldig GP3- of IO2-volume aan een bestaande implementatie toevoegen als actie voor dag 2 in het menu Acties op de pagina met Cloud Assembly-implementaties. Daarnaast worden de bewerkingen voor het wijzigen van de grootte, het bijwerken en het verwijderen ondersteund als acties voor dag 2.