Wanneer u vanuit Cloud Assemblyimplementeert in vSphere, kunt u een statisch IP-adres toewijzen, maar moet u ervoor zorgen dat er geen conflicten ontstaan tussen de cloudConfig-initialisatieopdrachten en aanpassingsspecificaties.

Voorbeeldontwerpen

De volgende ontwerpen passen op veilige wijze een statisch IP-adres toe zonder conflicten tussen initialisatieopdrachten voor cloudsjablonen en aanpassingsspecificaties. Ze bevatten allemaal de netwerkinstelling assignment: static.

Ontwerp Voorbeeld van een cloudsjablooncode

Een statisch IP-adres toewijzen aan een Linux-machine zonder cloud-init-code

resources:
 wpnet:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: wpnet
   networkType: public
   constraints:
    - tag: sqa
 DBTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: linux-template
   networks:
    - name: '${wpnet.name}'
     assignment: static
     network: '${resource.wpnet.id}'

Wijs een statisch IP-adres toe aan een Linux-machine met cloud-init-code die geen opdrachten voor netwerktoewijzing bevat.

OPMERKING: de vSphere-aanpassingsspecificatie wordt toegepast, ongeacht of u de eigenschap customizeGuestOs op waar instelt of de eigenschap customizeGuestOs weglaat.

Ubuntu-voorbeeld

resources:
 wpnet:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: wpnet
   networkType: public
   constraints:
    - tag: sqa
 DBTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: ubuntu-template
   customizeGuestOs: true
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      root:Pa$$w0rd
     expire: false
    write_files:
     - path: /tmpFile.txt
      content: |
       ${resource.wpnet.dns}
    runcmd:
     - hostnamectl set-hostname --pretty ${self.resourceName}
     - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
   networks:
    - name: '${wpnet.name}'
     assignment: static
     network: '${resource.wpnet.id}'

CentOS-voorbeeld

resources:
 wpnet:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: wpnet
   networkType: public
   constraints:
    - tag: sqa
 DBTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: centos-template
   customizeGuestOs: true
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    write_files:
     - path: /test.txt
      content: |
       deploying in power off.
       then rebooting.
   networks:
    - name: '${wpnet.name}'
     assignment: static
     network: '${resource.wpnet.id}'

Wijs een statisch IP-adres toe aan een Linux-machine met cloud-init-code die netwerktoewijzingsopdrachten bevat.

De eigenschap customizeGuestOs moet onwaar zijn.

Ubuntu-voorbeeld

resources:
 wpnet:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: wpnet
   networkType: public
   constraints:
    - tag: sqa
 DBTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: ubuntu-template
   customizeGuestOs: false
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    write_files:
     - path: /etc/netplan/99-installer-config.yaml
      content: |
       network:
        version: 2
        renderer: networkd
        ethernets:
         ens160:
          addresses:
           - ${resource.DBTier.networks[0].address}/${resource.wpnet.prefixLength}
          gateway4: ${resource.wpnet.gateway}
          nameservers:
           search: ${resource.wpnet.dnsSearchDomains}
           addresses: ${resource.wpnet.dns}
    runcmd:
     - netplan apply
     - hostnamectl set-hostname --pretty ${self.resourceName}
     - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
   networks:
    - name: '${wpnet.name}'
     assignment: static
     network: '${resource.wpnet.id}'

CentOS-voorbeeld

resources:
 wpnet:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: wpnet
   networkType: public
   constraints:
    - tag: sqa
 DBTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: centos-template
   customizeGuestOs: false
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      root:VMware1!
     expire: false
    runcmd:
     - nmcli con add type ethernet con-name 'custom ens192' ifname ens192 ip4 ${self.networks[0].address}/${resource.wpnet.prefixLength} gw4 ${resource.wpnet.gateway}
     - nmcli con mod 'custom ens192' ipv4.dns "${join(resource.wpnet.dns,' ')}"
     - nmcli con mod 'custom ens192' ipv4.dns-search "${join(resource.wpnet.dnsSearchDomains,',')}"
     - nmcli con down 'System ens192' ; nmcli con up 'custom ens192'
     - nmcli con del 'System ens192'
     - hostnamectl set-hostname --static `dig -x ${self.networks[0].address} +short | cut -d "." -f 1`
     - hostnamectl set-hostname --pretty ${self.resourceName}
     - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
   networks:
    - name: '${wpnet.name}'
     assignment: static
     network: '${resource.wpnet.id}'

Wanneer u de implementatie baseert op een verwezen image, wijst u een statisch IP-adres toe aan een Linux-machine met cloud-init-code die netwerktoewijzingsopdrachten bevat.

De eigenschap customizeGuestOs moet onwaar zijn.

Bovendien mag de cloudsjabloon de eigenschap ovfProperties niet bevatten, omdat deze aanpassing blokkeert.

resources:
 wpnet:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: wpnet
   networkType: public
   constraints:
    - tag: sqa
 DBTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   imageRef: 'https://cloud-images.ubuntu.com/releases/focal/release/ubuntu-20.04-server-cloudimg-amd64.ova'
   customizeGuestOs: false
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      root:Pa$$w0rd
      ubuntu:Pa$$w0rd
     expire: false
    write_files:
     - path: /etc/netplan/99-netcfg-vrac.yaml
      content: |
       network:
        version: 2
        renderer: networkd
        ethernets:
         ens192:
          dhcp4: no
          dhcp6: no
          addresses:
           - ${resource.DBTier.networks[0].address}/${resource.wpnet.prefixLength}
          gateway4: ${resource.wpnet.gateway}
          nameservers:
           search: ${resource.wpnet.dnsSearchDomains}
           addresses: ${resource.wpnet.dns}
    runcmd:
     - netplan apply
     - hostnamectl set-hostname --pretty ${self.resourceName}
     - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
   networks:
    - name: '${wpnet.name}'
     assignment: static
     network: '${resource.wpnet.id}'

Ontwerpen die niet werken of ongewenste resultaten kunnen opleveren

 • De cloud-init-code bevat geen netwerktoewijzingsopdrachten en de eigenschap customizeGuestOs is onwaar.

  Er zijn geen initialisatieopdrachten en aanpassingsspecificaties aanwezig om de netwerkinstellingen te configureren.

 • De cloud-init-code bevat geen netwerktoewijzingsopdrachten en de eigenschap ovfProperties is ingesteld.

  Initialisatieopdrachten zijn niet aanwezig, maar ovfProperties heeft de aanpassingsspecificatie geblokkeerd.

 • De cloud-init-code bevat netwerktoewijzingsopdrachten en de eigenschap customizeGuestOs ontbreekt of is ingesteld op waar.

  Toepassing van de aanpassingsspecificatie is in strijd met initialisatieopdrachten.

Andere tijdelijke oplossingen voor cloud-init en aanpassingsspecificaties

Wanneer u implementeert op vSphere, kunt u ook een image aanpassen om conflicten met cloud-init en aanpassingsspecificaties te vermijden. Zie de volgende externe opslagplaats voor meer informatie.

Spacer