Het tabblad Infrastructuur in Service Broker is beschikbaar voor beheerders. Als beheerder die de servicecatalogus voor uw gebruikers instelt, gebruikt u de opties om configuratie- en verbindingsinformatie te maken en te beheren die met Cloud Assembly wordt gedeeld.

Zie Cloud Assembly voor uw organisatie instellen voor meer informatie over de verschillende verbindingsopties.

Zie Cloud Assembly-projecten toevoegen en beheren voor meer inzicht in projecten en de manier waarop de gebruikers aan bronnen worden gekoppeld.

Als u met cloudzones werkt, raadpleegt u Meer informatie over Cloud Assembly-cloudzones.