Met de migratieassistenttool kunt u blueprints voor aangepaste formulieren migreren naar vRealize Automation 8.

Als u een blueprint voor een aangepast formulier wilt migreren, voert u eerst een migratiebeoordeling uit op de instantie van uw vRealize Automation 7-bron en selecteert u vervolgens op het tabblad Infrastructuur de bedrijfsgroep die de blueprint voor het aangepaste formulier bevat en klikt u op Migreren.

Na de migratie opent u Service Broker en klikt u op het tabblad Inhoud en beleidsregels. Klik op het pictogram drie punten naast de gemigreerde cloudsjabloon om de gerelateerde velden voor aangepaste formulieren weer te geven en aan te passen.

Controleer ook of alle externe waarden van vRealize Orchestrator-werkstromen tegelijk met andere expressies aanwezig zijn. Als waarden of expressies ontbreken, bewerkt u de vRealize Orchestrator-werkstroom opnieuw.

De cloudsjabloongegevens worden weergegeven met aangepaste formuliervelden en vRO-werkstromen.