vRealize Automation 8 bevat deze reserveringsbeperkingen.

  • vRealize Automation 7.x ondersteunt het gebruik van AWS IaaS-eindpunten om een sleutelpaar op aanvraag te maken voor elke implementatie. Dit wordt niet ondersteund in vRealize Automation 8.
  • De migratieassistent ondersteunt alleen vSphere-clusters waarop DRS is ingeschakeld. Als u een VC-cluster probeert te migreren waarvoor DRS is uitgeschakeld, wordt het cluster in vRA 8 weergegeven als host, terwijl hetzelfde cluster in vRA7 als cluster wordt weergegeven. Dit zorgt ervoor dat de migratie mislukt omdat de migratieassistent het cluster niet kan vinden.