Wanneer u uw vRealize Automation 7-bron vergelijkt met uw nieuwe vRealize Automation 8-omgeving, zijn de blueprintobjecttypen verschillend en worden deze VMware Cloud Templates genoemd.

Tabel 1. vRealize Automation 7-blueprinttypen naar VMware Cloud Templates in vRealize Automation 8
Type vRealize Automation 7 vRealize Automation 8.0
vSphere (vCenter)-machine Infrastructure.CatalogItem.Machine.Virtual.vSphere Cloud.vSphere.Machine
AWS Infrastructure.CatalogItem.Machine.Cloud.AmazonEC2 Cloud.AWS.EC2.Instance
Azure-machine Cloud.Azure.Machine
Generieke virtuele machine Infrastructure.CatalogItem.Machine.Virtual.Generic Cloud.Machine
On-demand load balancer (NSX) Infrastructure.Network.LoadBalancer.NSX.OnDemand Cloud.NSX.LoadBalancer
On-demand geleid netwerk (NSX) Infrastructure.Network.Network.NSX.OnDemand.Routed Cloud.NSX.Network
Geleid on-demand NSX-T-netwerk Infrastructure.Network.Network.NSXT.OnDemand.Routed Cloud.NSX.Network
On-demand NAT NSX-T-netwerk Infrastructure.Network.Network.NSXT.OnDemand.NAT Cloud.NSX.Network
Bestaand netwerk Infrastructure.Network.Network.Existing Cloud.vSphere.Network
On-demand privénetwerk (NSX) Infrastructure.Network.Network.NSX.OnDemand.Private Cloud.NSX.Network